OBS: För test! Datakvaliteten är okänd.

Välj datamängd:
T=Torgnys flock, G=Gun-Britts flock

Medellivslängd:
Alla
Kvinnor
Män
T Alla
T Kvinnor
T Män
G Alla
G Kvinnor
G Män
Urval:
Alla
> 1 år
> 2 år
> 3 år
> 4 år
> 6 år
> 8 år
> 10 år
> 15 år

Medellivslängd beräknas på alla som dött inom visst årtionde.
Medelålder för föräldrar när de får sitt första barn:
Alla
Kvinnor
Män
G Alla
G Kvinnor
G Män
T Alla
T Kvinnor
T Män
Ålder för föräldrar när de får sitt första barn beräknas på alla som har fött sitt första barn inom visst årtionde.