Pajso i vinterskrud

Torgnys släkt

För mig gav 2009 och 2010 givit en fantastisk resa i släkthistorien - genom århundradena tillbaka till tidigt 1600-tal och de första skogsfinnarnas ankomst till Värmlands väglösa utmarker i gränstrakterna mot Dalarna och sedan framåt i historien till oss som lever nu. Resan har fortsatt även, men nu i trakter som efter hand börjar kännas som hemma.

 

De flesta av de nu, september 2017,  3651 personerna i släktträdet (810 nya sedan 2015) är enkla människor, som efter bästa förmåga strävat på för sin försörjning, men det finns några som utmärker sig:

 

  • Vi har mytomspunna storfinnar som svedjebonden, finnelänsmannen, storjägaren och bergsmannen Lång-Christopher Jönsson Honkainen (Havuinen enl. somliga, men troligen fel) och Per "Hakkran" Hakkarainen.


(Lång-Christopher lever fortfarande kvar i folkminnet och varje år ges en utomhusteater i Filipstad "Lång-Kristoffers förbannelse" baserad på myterna kring honom. Per Hakkarainen, om vilken det också finns många skrönor, har givit namn åt berget Hakkransberg på Äppelbos finnmark. Han ska där ha fått en enorm skörd av svedjeråg som gått till historien på detta sätt.)

 

  • Vi har fattigfinnar som Nils Nilsson Pundan (Puntiainen), som som inte dög som måg åt storfinnen utan rymde med sin Annika och som inte blev accepterad av svärfadern förrän flera år senare - men kanske inte var så fattig ändå?!.

 

  • Vi har avrättade hustrumördare och spåkunniga trollkvinnor "kloka gummor".


I släktträdet kan man följa utvecklingen från skogsfinnarna som kommer med det lilla som ryms i konten och arbetar sig upp ekonomiskt och socialt och där vissa, trots tragedien med Sundsjöfinnarna tillkortakommande mot Uddeholmsbolaget, ändå kan upprätthålla status som bergsmän i många generationer.

Så småningom under 1800-talet får bergshanteringen problem och genom yrkestitlarna kan man se hur statusen falnar: bergsmän - hemmansägare - arrendatorer - torpare -kolare - gruvdrängar och så in på 1900-talet, skogs- och sågverksarbetare fram till oss som nu lever.

 

I släktträdet framgår även de gemensamma anorna med den berömde finnättlingen, författaren och poeten Dan Andersson.

 

Grafiska översikter av mitt släktskap med dessa finnättlingar finns i länkarna:


Ett annat "kändissläktskap":

 

Några ord om hur släktträdet är uppbyggt och hur man navigerar. (OBS Litet annorlunda mot tidigare)

Släktträdet är uppbyggt kring ett stort antal ansedlar, en för varje person. Varje ansedel har fyra delar:

Del I, överst: Centrumpersonens namn, födelse- och dödsdatum.

Del II: Denna del har 5 kolumner. I den vänstra finns centrumpersonen, i nästa dens föräldrar, i kolumn 3 dens far- och morföräldrar o s v till och med 4:e generationen. med korta beskrivningar och foto där sådant finns.

Del III: Centrumpersonens Levnadsbeskrivning. Denna del varierar mycket i omfattning.

Del IV: Gifte och barn.

Del V: Källhänvisningar = varifrån mina uppgifter hämtats

 

Länkarna till registren finns längst till vänster på skärmen.

 

När du öppnar släktträdet genom att klicka på länken nedan eller ovan så kommer du först till Släktens startsida.

För att komma in i själva trädet är det bara att söka fram en person med hjälp av Person- eller Ortsregistret. Sedan kan du klättra runt i släktträdet. Gråmarkering av ett namn när markören förs över namnet indikerar att det finns en länk till den personens antavla. Klicka, och den nya antavlan öppnas.  Tips: Använd web-läsarens backpil för att backa till föregående bild.

 

(OBS. För att inte bryta mot Personuppgiftslagen (PUL) finns inga ansedlar med personuppgifter om nu levande personer - förutom mig själv - med i släktträdet.)