Släktkartan

Var föddes de, hur gamla blev de, mm?

 

Den här funktionen visar, för olika tidsperioder, födelseförsamlingen för de personer i släktdatabasen som då levde. Genom att klicka på ortsymbolen i kartbilden får man namnen på de som föddes i den församlingen och levde under det aktuella årtiondet. Vill man veta mera om någon av dessa personer klickar man på personens namn och kommer då direkt till den personens ansedel i den "vanliga" släktdatabasen på hemsidan.

 

För varje tidsperiod (årtionde) visas också litet intressant statistik.

 

Mera detaljerad info om hur det hela fungerar finns att läsa nedan, annars startar du applikationen genom att klicka på länken: Släktkarta 

(OBS! beroende på hur snabbt bredband du har kan det ta en stund för kartan att läsas in. Ha tålamod!)

 

Beskrivning av funktionen "Släktkarta"

Kartbilden kan flyttas och ändras i storlek med pilarna resp. + och - knapparna uppe till vänster i kartbilden eller genom att röra musen med vänster musknapp nedtryckt resp rulla på musens scrollhjul framåt och bakåt.

 

Tidsperioden: Under kartbilden ligger en dialogruta som visar det årtionde för vilket uppgifterna i kartbilden gäller. Du kan ändra genom att skriva direkt i fältet (endast jämna årtionden accepteras) eller stega dig framåt och bakåt med pilarna framför resp bakom årtalet.

 

Kartmarkering: Om det finns personer som levde i det valda årtiondet tänds en gul cirkel i den församling där de föddes.

Genom att klicka på den gula cirkeln visas alla personer i släktdatabasen som föddes i den församlingen och som var i livet någon del av tidsperioden, oavsett bostadsort. personen kan alltså mycket väl ha flyttat ifrån födelseförsamlingen.

Observera att personerna hämtas från samtliga personer i släktdatabasen oavsett graden av släktskap. Det innebär att de allra flesta inte är "anor" till varken Gun-Britt eller mig utan har en mycket mer komplicerad släktrelation.

 

Personlista i kartan: Ta bort personlistan genom att klicka på röda krysset i övre högra hörnet på listan eller någonstans i kartbilden.

 

Länk till ansedlar: Om någon person verkar intressant kan du, om namnet är understruket, klicka på namnet och då komma till den personens ansedel i släktdatabasen där du i vanlig ordning kan läsa det som finns inlagt om personen och hans närmaste släktingar.

 

Gun-Britts och Torgnys släktträd: Personer i hustru Gun-Britts släktträd är markerade med kursiv stil. Det är i huvudsak personer födda i Dalarna medan mina släktingar föddes i Värmland.

 

Återgå till kartsidan: För att gå tillbaka till kartsidan stänger du "släktsidan" genom att klicka på krysset i sidans flik längst upp.

 

Person- och statistikuppgifter: Till höger om kartbilden finns diverse person- och statistikuppgifter.

 

Förklaring:

 

Levande Medelålder 1:a barn

Medelålder för första barnets födelse för de personer som levde i tidsperioden, oavsett när födelsen ägde rum, dvs för åldringar var det för länge sedan, för nyfödda någon gång i framtiden

 

Förstagångsföräldrar medelålder

Medelålder för de personer som blev förstagångsföräldrar i tidsperioden.

 

Antal förstagångsföräldrar

Antal personer som födde sitt första barn i tidsperioden.

 

Döda

Antal personer som avled i tidsperioden

 

Döda medellivslängd

De avlidnas ålder i genomsnitt (ingen korrektion för barnadödlighet etc)

 

Födda

Antal nyfödda i tidsperioden

 

 

Scrollista med personer: Personlistan ger namn, livslängd och litet andra uppgifter för alla personer som levde någon del av tidsperioden.

Listan kan sorteras på kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. Det går att sortera på flera kolumner samtidigt. Om man exempelvis först klickar på kolumnrubriken "Född plats" och sedan håller inne "Shift"-tangenten och klickar på kolumnen "Ålder" så blir listan sorterad på ålder inom respektive födelseort. Då kan man t.ex. enklare se yngsta och äldsta person på respektive födelseplats.

 

I vanlig ordning kan man vid behov ändra de olika fönstrens storlek genom att positionera muspilen över en kant tills den övergår i en dubbelriktad pil. Tryck vänster musknapp och dra kanten dit du vill och släpp.

 

Öppna släktkartan genom att klicka på länken: Släktkarta

 

Tillbaka

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use