Pajso i vinterskrud

Min släktforskning

Hur det hela började.

Intresset för släktrötterna hade växt fram under de senaste åren före pensioneringen. Efter att ha deltagit i en studiecirkel i släktforskning hösten 2008 började jag mera "på allvar" under jul- och nyårshelgerna 2008-2009.

Det tog mig sedan några månader att registrera alla dessa personer, men det gav en rejäl rivstart. Det gällde bara att undvika att registrera samma person flera gånger. Det är MYCKET lätt gjort när man hämtar uppgifter från flera sekundärkällor!

Efter "rivstarten" med sekundärdata från Internet har jag fortsatt med att samla kompletterande uppgifter från de vanliga släktforskningskällorna, kyrkoböcker, hembygdslitteratur, folkräkningsstatistik osv.

Jag började med att "scanna" Internet och hittade mängder med släktutredningar som i större eller mindre omfattning berörde min och hustruns släkt. Jag kunde "tanka ner" information om flera tusen personer, som jag alla på något sätt kunnat "koppla" till den egna släkten. En del uppgifter fanns även från andra släktforskare i våra släkter. Nästa steg blev att välja ett dataprogram för att hålla reda på alla dessa personuppgifter. Mitt val blev Disgen, som jag hittills är mycket nöjd med.

Eftersom min och min hustrus släkt inte har någon överlappning och kommer från skilda geografiska områden, har jag valt att presentera mina släktdata som två oberoende släktträd:

P S Ett stort tack till alla släktforskare som generöst gjort sina resultat tillgängliga på Internet. Vilka av dem som jag har tagit uppgifter från framgår av källhänvisningarna på släktsidorna. Det har varit mig till mycket stor hjälp och det skulle glädja mig om mina resultat på motsvarande sätt kan hjälpa andra.