Pajso i vinterskrud

Livslängd, Föräldraskap och Flytt

Hur gamla blev de?

Hur gamla var de när de fick sitt första barn?

Hur långt från födelseorten dog de?

Starta applikationen genom att klicka på: Släktdata över tid   Om problem: Se nedan!


Om funktionen:

Med den här funktionen kan man i grafisk form se hur livslängd och ålder för första barnets födelse varierar över tiden, från 1400-tal och fram till nu, för de personer som finns i släktdatabasen. Genom att göra olika urval kan man få resultaten för olika kategorier, t ex kvinnor och män eller personer i Torgnys släktträd resp Gun-Britts eller personer som överlevde barnaåren. Den senare funktionen ger en intressant överblick över hur småbarnsdödligheten varierat över tiden.

Det finns också en funktion för att se medelavståndet mellan födelseort och dödsort (församling) som ger en indikation på människornas rörlighet.


Klicka bara i rutorna för att göra dina val av vad du vill se. Klicka bort bockarna när du vill göra om ditt val.


Betänk bara att resultaten baseras helt på de uppgifter som finns i släktdatabasen och att dessa är av mycket varierande kvalitet, t ex saknas säkert många döda spädbarn, speciellt långt bak i tiden.

Flyttavstånden får också anses som ungefärliga då de i allmänhet är baserade på platsen för församlingens kyrka och inte exakta bostadsorten. Helhetsbilden tror jag nog ändå blir ganska korrekt.


Och så till sist. VIKTIGT! Den här applikationen fungerar i Windows 7 med Explorer 9 som web-läsare samt med web-läsaren Mozilla Firefox. (Firefox är ett s k Open Source alternativ till Explorer och av många ansett vara bättre. Helt riskfritt att använda.) 

Om du använder någon annat program för ditt internet-surfande kan det bli problem att ladda data i diagrammen. Diagrammet förblir då tomt fastän du bockar i valrutorna. Stäng då ner din vanliga web-läsare och starta Firefox och öppna hemsidan torgnylaas.se därifrån. Sedan är det bara att klicka på som vanligt. Du kommer inte att märka någon större skillnad.

Har du inte Firefox kan du ladda ner det från länken  http://www.firefox.se/

Firrefox verkar mest stabil för den här applikationen.Starta applikationen genom att klicka på: Släktdata över tid 

(OBS Diagrammet är tomt på innehåll tills du valt vad du vill se och bockat i lämplig ruta)