Pajso i vinterskrud

Gun-Britts anor är djupt förankrade i Västerbergslagen med tyngpunkt på Väsmansbygden.


Genom andra släktforskares trägna arbete finns förgreningar ända ner på 1400-talet!


  • Här finns invandrade bergsmän både från Frankrike och Tyskland, t ex Wellam Classon Beneleux som grundade hyttan i Hällsjön.


Annars är det tyvärr ännu skralt med personuppgifter i Gun-Britts släktträd. Trädet har nu, november 2017, 2160 personer, men fortfarande ganska litet uppgifter om varje person även om en hel del tillkommit sedan förra datautdraget. Här finns mycket kvar att upptäcka!


En hel del finns det säkert ändå för den som tar sig tid att knalla runt i släktträdet.


Några ord om hur släktträdet är uppbyggt och hur man navigerar. (OBS Litet annorlunda mot tidigare)


Släktträdet är uppbyggt kring ett stort antal ansedlar, en för varje person. Varje ansedel har fyra delar:

Del I, överst: Centrumpersonens namn, födelse- och dödsdatum.

Del II: Denna del har 5 kolumner. I den vänstra finns centrumpersonen, i nästa dens föräldrar, i kolumn 3 dens far- och morföräldrar o s v till och med 4:e generationen. med korta beskrivningar och foto där sådant finns.

Del III: Centrumpersonens Levnadsbeskrivning. Denna del varierar mycket i omfattning.

Del IV: Gifte och barn.

Del V: Källhänvisningar = varifrån mina uppgifter hämtats


Länkarna till registren finns längst till vänster på skärmen.


När du öppnar släktträdet genom att klicka på länken nedan eller ovan så kommer du först till Släktens startsida. För att komma in i själva trädet är det bara att söka fram en person med hjälp av Person- eller Ortsregistret. Sedan kan du klättra runt i släktträdet.  Gråmarkering av ett namn när markören förs över namnet indikerar att det finns en länk till den personens antavla. Klicka, och den nya antavlan öppnas. Tips: Använd web-läsarens backpil för att backa till föregående bild.


 (OBS. För att inte bryta mot Personuppgiftslagen (PUL) finns inga ansedlar med personuppgifter om nu levande personer - förutom Gun-Britt själv - med i släktträdet.)