Den 1 oktober 2005 avled Sally Bergkvist f. Gyllenvåg. Den goda vännen Jont Birgit Rundgren skrev nedanstående nekrolog i någon av lokaltidningarna.

(Urklipp genom Sallys syster kusin Maiken)

 

Tillbaka