Kusinträffen i Vansbro 10 augusti 1988

På trappan syns fr v: Kusinerna Torgny Låås, Yngve Låås, Sylvi Ekholm/Låås, Ove Jonsson (längst fram)(1918-1991), Gerhard Låås, Ingrid Lekare, Sally Bergkvist/Gyllenvåg (1927-2005) , Torsten Låås, Margot Låås, Bo Holmberg, Margareta Ehnfors/Låås, Majken Vougt/Gyllenvåg, Åke Gyllenvåg (1931-2003), Birgitta Låås, Rut Låås, Ulf Låås (1951-1990) samt syskonen Lilli Holmberg (1916-1990) och Sigvard Låås (1913-1991) längst fram till höger.

(Urklipp genom kusin Birgitta)

Kommentar: Om man ska vara petig innehåller artikeln ett litet sakfel. Namnet "Låås" med 2 å:n gjorde INTE sin entre i Vansbro 1898. Den man som då flyttade till Vansbro heter i kyrkoböcker och flyttlängder Karl Johan Persson Lås. Såväl han som fader "Lås-Per" och bröderna, som kom ungefär samtidigt, stavade namnet med 1 å. Dubbel-ået infördes, vad jag kunnat se, av Karl och hans bröder någon gång 1905-1910. Jag har inte sett några dokument där Lås-Per´s namn stavats med dubbel-å, varför gatunamnet "Låås-Pers väg" på en gata i Bäckaskog i Vansbro inte bara ligger på fel ställe utan också är felstavat!

 

 

Tillbaka