Gun-Britts släktrelationer med Jussi Björling

 

Hela 14 olika släktrelationer finns i släktdatabasen på hemsidan: 10 på fader Elis sida och 4 på moder Astas. Släktskapen är dock inte särskilt nära. Det närmaste är ett 9-mannaskap på fader Elis sida med gemensamma anor i Västansjö under mitten av 1600-talet.

Jussis anor drog sig sedan via Botåker, Forstäppan och Silvberg mot Stora Tuna medan Gun-Britts anor stannade på trakten.

De 14 släktrelationerna redovisas i detalj nedan. (Tack till Christer Gustafsson för alla bidrag).

 

 

 

 

 

Olof Björsson 1585-1657

Brita Olsdotter 1586-1646

Olof Persson 1580-1667

Malin Ersdotter1589-1670

Erik Olsson Björs1618-1685

Lars Olsson Björ1633-1698

Lars Olsson Björ1633-1698

Erik Olsson1616-1670

Marit Olsdotter1624-

Erik Eriksson1658-1718

Hans Larsson1656-1698

Karin Larsdotter1674-

Olof Eriksson1647-1714

Lars Larsson Liten1652-1734

Kerstin Eriksdotter1693-1720

Erik Hansson1633-1743

Samuel Ersson1701-

Olof Olsson1694-1756

Per Larsson1692-1740

Elisabet Olofsdotter1719-ca1800

Hans Ersson1720-

Lars Samuelsson1742-1804

Elisabet Olofsdotter1719-ca1800

Per Persson1733-1775

Daniel Danielsson Wass1763-1828

Sara Hansdotter1759-1845

Erik Larsson1769-1813

Daniel danielsson wass1763-1828

Stina Persdotter1762-1787

Stina Danielsdotter1794-1865

Catarina Jansdotter1789-1856

Jan Ersson1793-1877

Stina Danielsdotter1794-1865

Jan Andersson1790-1829

Tranas Erik Andersson Sund1817-1879

Maja Widigsdotter

Sara Greta Jansdotter1823-1898

Tranas Erik Andersson Sund1817-1879

Löfö-Anders Jansson1790-1829

Lars Erik Ersson Sund1851-1922

Jacob Anderssom

Jakob Erik Jansson1864-1942

Lars Erik Ersson Sund1851-1922

Jakob Erik Andersson1872-1942

Ester Sund1882-1917

Elis

Emma

Ester Sund1882-1917

Elis

Jussi Björling1911-1960

Gun-Britt Låås

1945-

Asta

Jussi Björling1911-1960

GB

 

 

GB

 

 

 

 

Hans Nilsson1628-1717

Marina Hansdotter1627-1690

 

 

Karin Hansdotter1657-1715

Marina Hansdotter1661-1730

Marina Hansdotter1661-1730

 

 

Olof Olsson1694-1756

Elisabeth Ersdotter1692-1765

Lars Ersson1695-1768

 

 

Elisabeth Olofsdotter1719-1800?

Per Persson1733-1775

Skarp Erik Larsson1731-1813

 

 

Daniel Danielsson Wass1763-1828

Stina Persdotter1762-1787

Per Ersson1766-1832

 

 

Stina Danielsdotter1794-1865

Jan Andersson1790-1829

Stina Persdotter1795-1865

 

 

Tranas Erik Andersson Sund1817-1879

Löfö-Anders Jansson1820-1893

Sara Greta Jansdotter1823-1898

 

 

Lars Erik Ersson Sund1851-1922

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Jansson1864-194

 

 

Ester Sund1882-1917

Elis

Emma Charlotta Pettersson1890-1930

 

 

Jussi Björling1911-1960

GB

Asta

 

 

 

 

GB

 

 

 

 

Björn Olsson ca 1560 - ca 1625

Elisabet Andersdotter ca 1565 - ca 1625

Nils Björsson1598-1651

Olof Björsson1585-1657

Nils Björsson1598-1651

Elisabet Björsdotter1608-1687

Elisabet Björsdotter1608-1687

Elisabet Björsdotter1608-1687

Olof Björsson1585-1657

Olof Björsson1585-1657

Nils Björsson1598-1651

Hans Nilsson1628-1717

Erik Björs Olsson1618-1665

Hans Nilsson1628-1717

Elisabet Jansdotter1635-1685

Elisabet Jansdotter1635-1685

Lars Jansson1637-1681

Lars Olsson Björ1633-1698

Lars Olsson Björ1633-1698

Hans Nilsson1628-1717

Karin Hansdotter1657-1715

Erik Eriksson1658-1718

Marina Hansdotter1661-1730

Erik Andersson Smed1665-1699

Erik Andersson Smed1665-1699

Karin Larsdotter1664-1711

Hans Larsson1656-1698

Karin Larsdotter1674-

Marina Hansdotter1661-1730

Olof Olsson1694-1756

Kerstin Eriksdotter1693-1720

Elisabet Ersdotter1692-1765

Elisabet Ersdotter1690-1766

Elisabet Ersdotter1690-1766

Margareta Andersdotter1703-1757

Erik Hansson1683-1743

Samuel Ersson1701-

Lars Ersson1695-1768

Elisabeth Olofsdotter1719-ca 1800

Elisabeth Olofsdotter1719-ca 1800

Per Persson1733-1775

Elisabet Olsdotter1725-1812

Elisabet Olsdotter1725-1812

Per Karlsson Plåt1726-1786

Hans Ersson1720-

Lars Samuelsson1742-1804

Skarp Erik Larsson1731-1813

Daniel Danielsson Wass1763-1828

Daniel Danielsson Wass1763-1828

Stina Persdotter1762-1787

Brita Widicsdotter1756-1832

Anders Widicsson1759-1816

Plåt Jan Persson1760-1841

Sara Hansdotter1759-1845

Erik Larsson1769-1813

Per Ersson1766-1832

Stina Danielsdotter1794-1865

Stina Danielsdotter1794-1865

Jan Andersson1790-1829

Catrina Persdotter1789-1866

Widic Andersson1789-1841

Catarina Jansdotter1789-1856

Catarina Jansdotter1789-1856

Jan Ersson1793-1877

Stina Persdotter1795-1865

Tranas Erik Andersson Sund1817-1879

Tranas Erik Andersson Sund1817-1879

Löfö-Anders Jansson1820-1893

Löfö-Anders Jansson1820-1893

Maja Widicsdotter1823-1887

Maja Widicsdotter1823-1887

Maja Widicsdotter1823-1887

Sara Greta Jansdotter1823-1898

Sara Greta Jansdotter1823-1898

Lars Erik Ersson Sund1851-1922

Lars Erik Ersson Sund1851-1922

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Jansson1864-1942

Jakob Erik Jansson1864-1942

Ester Sund1882-1917

Ester Sund1882-1917

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Emma Charlotta Pettersson1890-1930

Emma Charlotta Pettersson1890-1930

Jussi Björling1911-1960

Jussi Björling1911-1960

Gun-Britt Låås1945-

Gun-Britt Låås1945-

Gun-Britt Låås1945-

Gun-Britt Låås1945-

Gun-Britt Låås1945-

Augusta (Asta) Jakobsson1915-2002

Augusta (Asta) Jakobsson1915-2002

 

 

 

 

 

 

 

Gun-Britt Låås 1945-

Gun-Britt Låås 1945-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvbergs Päder Olssonca1550-1631

Karin Larsdotter ca1560-1632

Olof Persson1580-1667

Olof Persson1580-1667

Nils Persson1582-1647

Erik Olsson1616-1670

Marit Olsdotter1624-

Barbro Nilsdotter1626-1699

Olof Eriksson1647-1714

Lars Larsson Liten1652-1734

Kerstin Larsdotter1657-1699

Olof Olsson1694-1756

Per Larsson1692-1740

Per Larsson1692-1740

Elisabet Olofsdotter1719-ca1800

Per Persson1733-1775

Per Persson1733-1775

Daniel Danielsson Wass1763-1828

Stina Persdotter1762-1787

Stina Persdotter1762-1787

Stina Danielsdotter1794-1865

Jan Andersson1790-1829

Jan Andersson1790-1829

Tranas Erik Andersson Sund1817-1879

Löfö-Anders Jansson1820-1893

Löfö-Anders Jansson1820-1893

Lars Erik Ersson Sund1851-1922

Jakob Erik Andersson1872-1942

Jakob Erik Andersson1872-1942

Ester Sund1882-1917

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Knut Elis Valdemar Jakobsson1913-1992

Jussi Björling1911-1960

Gun-Britt Låås1945-

Gun-Britt Låås1945-

 

Tillbaka