Färnebo häradsrätt FIIa:46 (1841-1842) sid 989-990.

 

År 1842 den 26 September förrättades af undertecknade, på vederbörandes begäran, Boupptekning efter avlidne Bergsmans Sonen Christofer Christoferssons i Djuprämen avlidne Son Christofer, som dog den 21 August 1840.

                      Närmaste Arfvingarna äro: Modren Enkan Anna Christofersdotter, samt en Syster Anna Lovisa hvilkens Förmyndare är Bergsmannen Christofer Pehrson i Slädsjötorp.

                      Af 3ne Arfskiften, som förteddes (?); hvaraf ett, efter den avlidnes Farfader Nämndemannen Christofer Christofersson af den 4de November 1840, och ett efter Farbrodern Matts Christofersson af den 4de November 1841, samt ett efter den avlidnes Fader Christofer Christofersson af den 29de Sistlidne Augusti, befans följande Fastighetsandelar och tillgångar den avlidne tillfallna nämligen:

 

 

 

Banco

Uti Räms hytta efter Farfadern 31/3,402 delar

D:o            d:o  efter Farbrodern 62/25,515 delar

Eller tillsammans 4123/357210 delar i värde till:

 

1,231

 

12

 

Uti Gåsborns hytta och Linderstamp: efter

Farfadern 5/672 andelar ochefter Farbrodern 1/504 del

Tillsammans 19/2,016 andelar samt uti Gåsborns

Husbehofsqvarn efter Farfadern 4/135 delar och efter

Farbrodern 8/2,025 delar tillsammans 68/2,025 delar

 

 

 

845

 

 

 

16

 

Util Långbans  Stor och Collegie Grufvor efter

Farfadern 2/1,245 delar och efter Farbrodern 2/14,175 del

Tillsammans 2056/1,876,525 delar  =

 

 

40

 

 

20

 

Transport

2117

-

 


 

Transport

2117

 

 

Andel uti Farfaderns Fordringar

300

 

 

  D:o uti Farbroderns

153

 

 

Andel uti tillgångarne efter Fadren

14

 

 

Tillkommer dess andel uti oförsålde Lösören

Och Tackjern efter Farfadren

84

 

 

Summa Tillgång

2669

 

 

 

 

 

Skulder

 

Den aflidne deltager i Skulderna efter Farfadern

med

619

 

 

D:o i Farbroderns med

179

 

 

Begrafningskostnad

10

 

 

Charta till Boupptekningar och Lösen vid Tinget till pass

8

 

 

Likstol(?) till Pastor

20

 

 

Fattigpr?ernt (?)  (Fattigpresent???)

4

 

 

Boupptekningsarfvode a 2ne Exemplar

4

 

 

Summa Skulder

846

 

 

Behållning

1822

 

 

 

Sålunda förrättadt uppskattadt och värderat utsupra (?)

A Carlquist                          Lars Olsson

 

1/8 dels ?? 3 ???

Oläsligt namn

 

 Tillbaka