Färnebo häradsrätt FII:62 (1888-1891) sid 173-176

 

Fernebo W.T. 1888 No 41.

 

År 1888 den 25 Februari förrättades bouppteckning efter Dagkarlen Nils Johan Lönn i Jättåsen, Gåsborns socken, som afled den 25 December 1887 och efterlemnade enka Maria Lena Jansson samt med henne sammanaflade åtta barn, nämligen sönerna Johannes och Karl Johan som myndiga nu var tillstädes,

                      Sonen Jonas född den 18 April 1862,

-           -  Jan-Olof född den 18 December 1874,

-           -  August född den 16 Juni 1876,

-           -  Gustaf Emil född den 9 Dedcember 1879,

Dottren  Johanna Sofia född den 20 April 1870

-           -  Naemi Axelina född den 10Augusti 1883.

 

Enkan uppgaf boet sådant det befanns då mannen afled samt uppvisade alla boets handlingar och skrifter, hvar evter uppteckningen framtogs i följande ordning:

 

 

 

 

Kronor

 

                                Guld

 

 

 

 

 

1 Ring

1

 

1

 

 

                                Koppar

 

 

 

 

 

1 Kaffekvarn

1

50

 

 

 

1 Bunke

 

50

2

 

 

                                Messing

 

 

 

 

 

1 Skopa

 

10

 

 

 

1 Ljusstake

 

15

 

25

 

                               Jern

 

 

 

 

 

2 Grytor

2

 

 

 

 

3 Pannor

2

 

 

 

 

Transport      

4

-

3

25

 

Ny sida

 

 

 

 

 

Transport

4

 

 

 

 

1 Skopa

 

25

 

 

 

1 Kaffebrännare

 

75

 

 

 

1 Pressjern

 

50

 

 

 

2 Saxar

 

50

 

 

 

3 Yxor

1

50

 

 

 

1 Panna

 

50

 

 

 

1 Jernspett

 

50

 

 

 

1 Såg med fil

 

50

 

 

 

10 Liar

1

 

 

 

 

Diverse knifvar och skedar

1

 

 

 

 

Diverse blecksaker

1

 

 

 

 

Glas och porslin

 

 

 

 

 

Diverse glasvaror

1

20

 

 

 

9 Tallrikar

1

 

 

 

 

3 Kaffekoppar

 

30

 

 

 

2 Asekätter

 

50

 

 

 

Träsaker

 

 

 

 

 

2 Bunkar

 

50

 

 

 

1 Dricktunna

 

50

 

 

 

1 Kar

 

50

 

 

 

2 Ämbar

 

50

 

 

 

3 Såar

 

75

 

 

 

2 Byttor

 

50

 

 

 

Diverse träsaker

1

50

 

 

 

Möbler

 

 

 

 

 

1 Säng

3

-

 

 

 

2 Soffor

4

-

 

 

 

1 Bordbänk

4

-

 

 

 

1 Bordskåp

3

-

 

 

 

Transport

14

-

3

?

?

 

 

 

Kronor

 

Transport

14

-

23

-

 

1 Bord

 

50

 

 

 

1 Hörnskåp

2

-

 

 

 

3 Stolar

1

-

 

 

 

2 Säten

1

-

 

 

 

1 Wäggur

1

25

19

 

 

Gång och sängkläder:

 

 

 

 

 

3 Fårskinsfällar

15

-

 

 

 

2 Täcken

6

-

 

 

 

1     

2

-

 

 

 

1 Fjäderkudde

4

-

 

 

 

1 Kuddvar

 

25

 

 

 

3 Madrasser

1

25

 

 

 

3 Lakarn

1

50

 

 

 

3 Handdukar

 

50

 

 

 

Diverse kläder

10

-

40

50

 

Kreatur

 

 

 

 

 

1 Ko

50

-

 

 

 

3 Får

12

-

 

 

 

4 Höns

3

-

65

-

 

Åker och körredskap

 

 

 

 

 

1 Plog

3

-

 

 

 

1 Harf

2

-

 

 

 

3 Harkor

 

30

 

 

 

3 Hackor

 

20

5

50

 

Diverse

 

 

 

 

 

1 Slipsten

3

-

 

 

 

1 Wäfstol

 

50

 

 

 

1 Wäfspännare

 

50

 

 

 

Diverse wäfbehör

1

 

 

 

 

Transport

5

-

153

-

 

 

 

 

 

 

 

Transport

5

 

153

-

 

1 Såll

 

25

 

 

 

1 Kälke

 

75

 

 

 

Utestående fordringar:

 

 

 

 

 

Af Hellefors Bruks Aktie Bolag

 

 

12?

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgång:

 

 

28?

 

 

 

 

 

 

 

 

Boets gäld:

 

 

 

 

 

Begrafningskostnad

40

-

 

 

 

Dränglön åt sonen Jonas

30

-

 

 

 

Till J. Fagrell

14

20

 

 

 

     Olof Jansson

40

-

 

 

 

     Erik Elg

34

36

 

 

 

     Per Jernberg

6

-

 

 

 

Bouppteckningsarvode

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa gäld

 

 

169,56

 

 

Behållen inventariesumma således

 

 

11?

 

 

Att allt blifvit riktigt uppgifvit och att intet med vilja eller vetskap är doldt eller utelemnat betygas under edlig förpligtelse.

Ort som ofvan

Maria Lena Jansson

Såsom närvarande vid bouppteckningen

J. Fagrell                                    Johannes Lönn

Efter uppgift noga antecknat och värdsadt, intyga som ofvan

Carl Ersson                                O. Hedin

Upptecknings och värderingsmän

 

 

 

 

 

 

Kommentar:

”?” indikerar siffror som är oläsbara i kopian hos Arkiv Digital. Exakta ”Gälden” är också oläsbar, men eftersom delsummorna är läsbara kan ju summan lätt beräknas. Dödsboet hade alltså en fordran på Helleforsbolaget på drygt 120 kronor och en nettobehållning av dryga 110 kronor.

(F ö hade änkan, Maja Lena Jansson, en anmärkningsvärt vacker handstil).

 

Tillbaka