Färnebo FII:56 sid 1211-1213

 

Kommentar: Trots titeln "Bergsman" var Sven Christophersson "sinnessvag" och omyndigförklarad och hade som framgår av bouppteckningen sin svåger, förre riksdagsmannen Anders Jansson, som förmyndare.

Detta till trots efterlämnade han tillgångar värderade till 17,145 Riksdaler, motsvarande ca 980,000 SEK år 2008 enligt konsumentprisindex eller 18,7 miljoner SEK enligt löneindex. En ansenlig liten förmögenhet som han uppenbarligen inte arbetat ihop själv! Nästan hela hans förmögenhet bestod av fordringar till förmyndaren Anders Jansson och Bergsmannen Jonas Larsson. Vari bestod dessa fordringar? Min gissning är att det var hans ärvda förmögenhet som dessa betrodda män förvaltade åt honom.  

(Källa för penningomräkning: http://www.historia.se/indexprisjamforelse.html)

 

År 1869 den 1 Mars förrättades Boupptekning efter aflidne Bergsmannen Sven Christoffersson i Gåsbornshyttan som afled den 17 sistlidne December ogift, och efterlemnade följande arftagare nemligen:

Modren NämndemansEnkan Anna Svensdotter vid Gåsborn. systern Anna Euphemia gift med förre Riksdagsmannen A; Jansson i Nordmarken, samt Brodersdottern  Anna Lovisa Christoffersdotter gift med Bergsman Jonas Larsson äfven i Nordmarken.

Boet uppgafs af Riksdagsman A. Jansson som följer:

 

1211

 

Banco

 

 

R

Sk

rst

 

Fastighet

 

 

 

 

12?/1344 delar uti Gåsbornshytte hemman med dertill

hörande Hus, Inegor skog och Mark

 

1000

 

 

 

Lösören

 

 

 

1 st Fickur med dubbla Silfver boetter

20

 

 

 

4  "  Matskedar af Silfver

10

 

 

 

1 "  Thennfat

1

 

 

 

1 "  Stekpanna  söndrig

25

 

 

 

1 "  Kista

2

 

 

 

1 "  Bord

1

 

 

 

1 " gamal stol

25

 

 

 

4 " gamla Böcker

25

 

 

 

den Aflidnes Gångkläder

100

134

 75

 

 

Fordringar

 

 

 

af Riksdagsman A. Jansson enligt den 31 December

 

 

 

                1868 afslutade Förmyndare räkning

5332

63

 

 

 

Bergsman Jonas Larsson enlgt D:o Capital 10628,31

 

 

 

Räntor   304,85

10933

16

16,265

 79

 

 

 

 

Transport

17,400

54

 

 1212

Transport

17,400

54

 

 

 

 

Summa Inventarium Rdr Rmt     

17,400

54

 

 

 

 1213

 

 

Skulder

 

 

Begrafnings Omkostnad och Bouppteknings Arvode

200

 

 

Likstol m m till Kyrkoherden Alsterlund

55

255

 

 

Boets Behållning

17,145

54

 

 

 

 

Summa Rdr Rmt

17,400

54

 

 

 

Att allt är riktigt uppgifvet och intet med ?? vetskap fördöjldt betygar under Edsförbindelse

A. Jansson

Sålunda värderadt och uppteknadt betyga

J Nilsson    Joh. Svensson

Tillbaka