Färnebo häradsrätt FIIa:44 (1839-1839) sid 871

 

År 1839 den 22 juli upprättades Bouppteckning efter Bergsmanssonen Christoffer Christoffersson vid Djuprämmen som afled den 10 april innevarande år. Efterlämnade Enkan Anna Christoffersdotter med 2ne sammanaflade barn sonen Christoffer 7 månader gammal ock Dottren Anna Lovisa på andra året gamal ock qvarlåtenskapen uppgafs af Enkan i ordning som följer

 

Silver

 

 

 

 

 

 

2 stk matskedar v: 6 lod a 1 Red   (?)

6

 

 

 

 

 

1 stk fickur

16

 

 

 

 

 

Tehn och Koppar

 

 

 

 

 

 

1 stk Stopp af Ten

 

36

 

 

 

 

1 stk Kaffekokar af Koppar

 

40

 

 

 

 

1 Brännvins Redskap vs(?) 19, ½ ff (?)

8

 

 

 

 

 

Bläck å Järnsaker

 

 

 

 

 

 

1 stk Bläckstopp

 

12

 

 

 

 

1 stk Refjärn

 

8

 

 

 

 

1 stk gryta å 5 kannor med lock

1

 

 

 

 

 

1 stk  d:o   å   4   d:o

 

36

 

 

 

 

1 stk  d:o   å    2 d:o med lock

 

36

 

 

 

 

1 stk Kastrullpanna

 

12

 

 

 

 

1 stk brå panna

 

12

 

 

 

 

1 stk mortel

 

4

 

 

 

 

1 stk ullsax

 

4

 

 

 

 

Transport

35

8

 

 

 

 

Transport

35

8

 

 

 

 

Glaskjäl

 

 

 

 

 

 

1 stk vit flaska

 

16

 

 

 

 

2ne sup glas

 

12

 

 

 

 

Gångkläder

 

 

 

 

 

 

1 stk Klädes Råck

10

 

 

 

 

 

1 stk d.o       d:o

3

 

 

 

 

 

1 stk Blå Valmars Råck

1

 

 

 

 

 

1 stk grå       d:o

1

 

 

 

 

 

1 stk    d:o       d:o

 

32

 

 

 

 

1 stk Ty Råck

 

34

 

 

 

 

1 stk svart underklädning

6

 

 

 

 

 

1 stk blå          d:o

1

32

 

 

 

 

1 stk    d:o       d:o

1

 

 

 

 

 

1 st     d:o        d:o

 

24

 

 

 

 

1 p ljusblå Byxor

 

12

 

 

 

 

1 stk Kartuns väst

 

32

 

 

 

 

1 stk blå randig Tyväst

 

32

 

 

 

 

1 stk svart randig d:o

 

32

 

 

 

 

1 stk bombafins (?) väst

 

16

 

 

 

 

1 stk ulltygsväst

 

16

 

 

 

 

2 stk      d:o

 

12

 

 

 

 

1 pr skinnbyxor

 

24

 

 

 

 

1 stk vallmars Trögja

 

42

 

 

 

 

1 stk d:o med skinnfoder

 

40

 

 

 

 

1 pr Snösånkor (?)

 

24

 

 

 

 

1 stk förskind

 

40

 

 

 

 

1 stk Hatt

1

16

 

 

 

 

1 stk    d:o

 

40

 

 

 

 

1 pr Stöfler

1

12

 

 

 

 

Transport

35

22

 

35

36

 

Transport

35

22

 

35

36

 

1 pr Stöfler

 

24

 

 

 

 

1 p: stofvelskaft

 

32

 

 

 

 

1 p: Becksömskor

 

28

 

 

 

 

1 p:    d:o        d:o

 

24

 

 

 

 

3 p:    sämre    d:o

 

32

 

 

 

 

1 stk Lärfts Linntyg

1

12

 

 

 

 

1 stk blångarns Lintyg

 

30

 

 

 

 

2 p: blångarns Lakan

1

12

 

 

 

 

8 stk Hals Kapper

1

32

 

 

 

 

1 stk Krage

 

4

 

 

 

 

1 stk Svart Halsduk

 

32

 

 

 

 

6 p: bättre å sämre strumpor

2

16

 

46

12

 

1 p; Kadrar

 

12

 

 

 

 

1 p: Skrubbkadrar

 

16

 

 

 

 

1 p: d:o

 

8

 

 

 

 

10 alnr Blått valmar a 32 B(?) aln

6

32

 

 

 

 

4 aln grått       d:o     a  24 B(?) aln

2

 

 

 

 

 

2 ½ aln vitt     d:o     a  B(?) aln

1

24

 

 

 

 

1 stk Blått Kläde

4

 

 

 

 

 

6 stk fårskinn a 24 B(?) stk

3

 

 

 

 

 

3 stk Kalf skinn a 12 B stk

 

36

 

 

 

 

1 stk promm i Djupremen

1

 

 

 

 

 

2 stk väfskeder

 

32

 

 

 

 

1 stk Drickstunna

1

 

 

 

 

 

1 stk ankar

 

32

 

 

 

 

1 stk   d:o

 

12

 

26

44

 

Transport

 

 

 

108

44

 

Transport

 

 

 

108

44

 

1 stk Rakknif

 

16

 

 

 

 

1 stk Släddrag

 

2

 

 

 

 

1 dusin Tackjärns Knapper

 

8

 

 

 

 

Divässe knapper m m

 

6

 

 

 

 

1 stk Pänknif

 

4

 

 

 

 

1 stk Skrin

 

32

 

 

 

 

2ne brödkorjer

 

6

 

1

36

 

Fodran af skomakaren Jonas Pettersson

3

18

 

 

 

 

D:o af Drängen Hindrick Pehrsson

1

32

 

5

2?

 

Summa Rdr Bco

 

 

 

115

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuld

 

 

 

 

 

 

Till Inspäcktor P S Ek vid Rämen

41

37

4

 

 

 

D:o Hr Inspäcktor lagergren vid Liljendahl

25

28

6

 

 

 

Till Wästgöthen Brämbärg

18

28

8

 

 

 

D:o Per Pehrsson vid Slädsjötorpet

20

 

 

 

 

 

D:o till Danjel Jansson

1

4

 

106

45

6

 

 

 

 

 

 

 

Behållning

 

 

 

8

37

6

 

Att allt är ricktigt uppgifvitt ock inter med vilja undandöljdt bestyrkes s

Med Ed om så påfordras af

Anna A C D Christoffersdotter

 

 

Sålunda upptecknat och värderat af…

 

Tillbaka