Färnebo häradsrätt FIIa45 (1840-1840) sid 275-279

 

År 1839 den 8de Juli voro underteknade kallade af Enkan Britta Fredricksdotter i östra vitklinten att upptekna och värdera qwarlåten skapen Efter dess afl mann Jan Nilsson som med döden afgick den 5th sistl april och Efterlemnade sig en son Nils Johan på 8de året samt 3ne stufbarn alla omyndig. och valdes till förmyndare Jan Jansson i Skäfthöjden. Enkan tillsades att uppgifva Boet som det den afl dödstima befanns och företogs på följande sätt Näml

275 Tenn Rd sk rst
1. Tennstop

1

 

1. Större ett mindre tenfat

1

16

 

2. Gamla Diupa Tenfat

-

36

 

5 gamla tentallricker a 8 s.

-

40

3

44

 

2ne mässing Liusstakar

-

44

 

 

 

1 mässing tratt felacktig

-

12

 

 

 

1 kopparkruka i godt stånd med Lock

2

16

 

 

 

1      d:o   sämre kruka             d:o

28

 

 

 

1. koppar kiättel felacktig

1

24

5

28

 

2ne Diupa Kopparfat större a 1 R 32

3

16

 

 

 

2ne Rifjärn      1. Bläcktratt

3

 

 

 

1. ducin flata Porsslins tallrickar a 4 sk

1

 

 

 

 

1/2 d:o  Diupa    d:o                     a 4 sk 

-

24

 

 

 

1/2  d:o          söndriga

-

4

 

 

 

1. soppskål med Lock

-

36

 

 

 

1. Pors Lins ausiätt  å  1 fat söndrigt

-

12

 

1. Gräddsnipa

-

2

6

1

 

1. Järn gryta  14 ??

1

24

 

 

 

1. 9. kam gryta   1. Rs   1. 9 kam  d:o 32 sk

1

32

 

 

 

1 stek gryta  16 sk   1. skaftpanna  6 sk

22

 

 

 

1 Tack Järn mortel med stöt

3

 

3

33

 

 

 

 

 

Transport

 

19

11

 

276

Transport

 

19

11

 

1 större å 1 mindre pannringar

12

 

 

2ne stekpannor   1. Långpanna    pannkakspade

-

4

 

 

1 större GrytLock 24 sk    2ne mindre felacktig  10 sk

-

34

 

 

1 Eldgaffel   2ne grytkrokar

-

4

 

 

1 Bläckt Lyckta

-

6

 

 

1 strykjärn  felaktigt

-

8

 

 

2ne Diupa stenfat a 4 sk

-

8

 

 

1 hetfat   1 skål

-

5

 

 

4 Trädtallrickar   2 brödkorgar

-

3

 

 

4 metals skedar

-

20

 

 

1 Bröd mått  å pick     1. Trädbetsmal

-

4

2

12

 

1. 2 kanns butelj 12 sk och  1 kns butelj  8 sk

-

20

 

 

1 vit halfstopflaska å  1 spetsglas

-

4

 

 

2ne carafinflaskor den ena felactig

-

8

 

 

2ne ölglas halfstopbuteljer

-

6

 

 

1 Glasmugg

-

6

 

 

4 pr Bordknifvar  1 förskärerknif å gaffel

-

36

 

 

1 Holslef   2ne supaslefvar  2ne flata Trädfat

-

6

 

 

9 Trädskedar  2 silbunkar  2 ostkar

-

12

 

 

1 större kar  1Rd 32 sk    1 d:o mindre 32

2

16

 

 

1 Rosttina(?) m watenså

-

12

 

 

3ne ämbar 4 sk.  5st spillträd(?)  5 sk

-

9

 

 

1 Drickes Tunna.   1 bagtråg

-

12

 

 

1 sädesbinge  24. sk.   sädes mal 2 sk.

-

26

 

 

1 mjölkar å saltkar

 

2

 

 

2ne Lakbyttor 8 sk   2 Kullbyttor  4 sk

 

12

 

 

2ne Trädflaskor 12 sk.  1 Tolft(?)  Liar sämre 8 sk

 

20

 

 

warpwin å Nystblad ha??

-

16

 

 

2ne handsågar

-

24

 

 

1. såg af Lönn 36 sk.  1. oxhöfvel  1 sk

-

37

 

 

1 glasrut  8 sk 2ne Huggjärn  4 sk

-

12

 

 

2ne Näfver  1 bandknif å banhak

-

6

 

 

1. fil  2ne Täljknifvar  1. kålhack

-

8

3

 

 

Transport

 

 

30

20

 

 

 

 

 

277

Transport

 

 

30

20

 

2ne slipstenar med järnwefwar

6

 

 

1 Lastkiärra

4

 

 

1 Långkiärra med axel å gödselskråfv

 

32

 

1 åksläde  3 Rd 32 sk   1 Rotsläde  2 Rd

5

32

 

1 storRyss   1 Lill Ryss å släde

1

 

 

1. ståckkiälke med Länkar

-

29

 

1. oskodd ståckkiälke  1 finn Plog

 

6

 

1. Harf å söndrig Plog

-

16

 

1 p. winter  1 p Plog  1. p sommar skackler

-

10

 

1 skodd gödselsläde med Ryss och kiärra

-

24

 

3ne gödselfat  a 4 sk

-

12

 

1 Järn spett 18 sk  4 st Harkor 3 sk

-

21

 

1 större Hacka    2 mindre

-

4

 

1 skodd   1 oskodd skofvel

-

8

 

1 snög Plog.    1 Kiäppsk??

-

3

 

1 arbetssele 2 Rd   sämre seldon  12

2

12

 

1 hoftyg  4 sk.   2ne Långbord med fl g  3 sk

-

7

21

19

 

1 klen smeds städ af Tackjärn

1

4

 

1 Bälj med tackjärnsf??

 

36

 

1 skrufvstäd

1

2

 

2ne Hammar.  2ne Tänger

-

16

 

Divärce stamper å skrå  (vad är?)

-

12

 

1 Bråta å skäfta  (vad är?)

-

6

 

1 utter åkålho  (vad är?)

-

4

3

32

 

1 väggur slacklucka med fordral å Tyngd i godt stånd

4

16

 

1 skåp med 2ne Dörrar

-

24

 

1 miölj skåp

-

44

 

1. Hörn skåp

-

32

 

1 soffa

1

12

 

1 T.Bord 12   1 Bordskifva 3

-

15

 

1 Bord med Drag Låda

-

32

 

1 soffa    felacktig

-

42

 

2ne sängställen

24

 

5 st Karmstolar

1

2

11

25

 

Transport

 

 

67

-

-

278

Transport

 

 

67

-

-

1 skräddersax.   1 ullsax   1 skäggsax å spegel

-

6

 

1 pallstol  1 sk   1 Bok taflätt  1 sk

-

2

 

1 Kafveldoning 2 sk   1 Rakdon  16 sk

-

18

 

1 fårskinsfäll sämre

1

3

 

1 undertäcke

-

6

 

2ne undertäcken sämre

-

4

 

3ne skällor  sämre  a 3 sk

-

9

 

2ne Huggyxor gaml

-

12

 

4 st Lingarns säckar bättre å sämre

 

40

2?

 

1 KlädesRock  gl

3

16

 

1 Klädes underklädning svart

1

40

 

1 pr Blåda valmass byxor

-

36

 

1 valmass Råck  gl

 

32

 

1 Blåd TygsRåck

1

12

 

1 Bomulsväst  12 sk   sämre Byxor  4 sk

-

16

 

1 oklädd Päls

1

32

 

1 pr bättre stöflar

2

-

 

1 pr sämre    d:o

-

12

 

1 pr Gamla skor

-

12

 

3 Lindtyg gamla

-

6

 

1 pr Hanskar å vantar  gl

-

4

 

2ne pr ullstrumpor

 

16

12

?

 

Kreatur

 

 

 

1 Häst 8 år felacktig

25

 

 

1 Ko malik

12

 

 

1 D:o Wälkomma

11

36

 

1 D:o Snälla

11

12

 

1 D:o Krona

10

 

 

1 D:o Rödfia

13

 

 

6 st winterfödda får a 1 Rd 16 sk

8

 

 

3    d:o  lammungar  å  16 sk

1

 

 

6 sty Getter  en Båck

7

4

 

1 smörtierna i stånd

-

8

29

??

 

 

 

 

 

 

 

Transport

 

 

182

10

 

279

Transport

 

 

182

10

 

1 Tunna sädes Ida f?? af Bruket

6

 

 

1 1/2 Tunna Blann Korn å 7.24. Tunna

11

12

 

2 1/2 Tunna Potatis till utsättning å 2.32

6

32

23

44

 

2ne skpl Taknäfver å 3 Rd 16 sk

6

32

6

32

 

Summa Bco

 

 

212

46

 

 

 

 

en Koffert med Lås å gångjärn skänkt till son Nils Johan

 

 

 

1 Psalmbok skänkt till stuf dotren Lovisa

 

 

 

 

 

 

Boets skulder

 

 

 

Till Gustafsströms Bruk Enl slutad

 

 

 

Räkning af Den 1ta october 1838

57

10

10

 

Till undertecknad eller Tomas Nilsson

3

32

 

till wästgöten Anders Molander

3

32

 

 

till       d:o      ÖstLund

2

21

 

 

Till Byggmästaren Jan Pärson

2

8

 

 

till Bärg strand för Likkistan

1

16

 

 

Till stufbarnen efter afwittring ock

 

 

 

 

arfskifte af den 21 Juni 1830

23

8

9

 

förRättnings arfvode med 2ne Exemplar

2

 

 

 

1/8 dels procenten

 

12

4

95

44

11

 

 

Skulder summa

95

44

11

 

 

 

Behållning

116

41

1

 

 

 

Summa Bco Rd

212

38

-

 

 

 

Att Intet med wet ock wilja är undandölgt

kan med Ed bestyrkas om så påfordras skulle

Britta Fredriksdoter

Sålunda som ofvan anförd är betygar

1/8 dels ??                                 Thomas Nilsson

                      H Wallraff                                   Daniel Jansson                        

Tillbaka