Färnebo häradsrätt FIIa:42 1837-1837 sid 535-541

 

Egen kommentar och sammanfattning:

Värdet av boets behållning omräknat i 2009 års valuta (SEK) framgår av nedanstående tabell. Omräkning enligt Konsumentprisindex utgår från hur mycket varor man kunde köpa för pengarna medan Löneindex baseras på ersättning till manlig lönearbetare.

(Beräkningar med hjälp av "Portalen för historisk statistik"  http://www.historia.se/indexprisjamforelse.html)

 

Riksdaler Banco

Konsumentindex

Löneindex

Tillgångar

1817

193 571

6 128 673

Skulder

1578

168 110

5 322 535

Netto

239

25 462

806 138

 

 

 

År 1837 den 17 maj  Upprättades Bouppteckning efter Bergsman Pehr Christophersson från Gåsborn som dog den 1 sistl December Efterlemnande sig 4ra Barn Neml Christopher på 18de året Johan på 16de året samaflat i förra Giftet med Anna Stenbock, och i senare Giftet sonen Pehr på 9de och Sigfrid på 7de året sammanaflat med Efterlefvande Enkan Cayisa Pehrsdotter som i Närvaro af förut tillförordna Förmyndarne Erik Hedman och Anders Pehrsson uppgaf Boet.

 

1 Riksdaler = 48 skilling; 1 skilling = 12 runstycken

1 skeppund (170 kg) = 20 lispund; 1 lispund (8,5 kg) = 20 skålpund; 1 skålpund (425 g) = 32 lod (13,3 g)

 

Silfver

Banco

Rdr

Sk

rs

1 Matsked v: 4 lod a 44 sk

 

 

 

3

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten

 

 

 

 

 

 

7 stn Fat vigt 21 lod a 10 sk 8

4

32

 

 

 

 

6 Tallrikar 1 stopp v. 7 lod

1

26

8

 

 

 

2 dricksflaskor af metal

1

16

 

7

26

8

 

 

 

 

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

 

 

1 Brännvinskanna med tillbehör

7

32

 

 

 

 

1 Skaftpanna (?), 1 liten damflaska

1

16

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jern & Bläck

 

 

 

 

 

 

1 8de kannen Gryta

1

8

 

 

 

 

1 5 kans          do

 

40

 

 

 

 

2 4 kans hvardera

1

4

 

 

 

 

2 skaftpannor   2 kastruller

1

16

 

 

 

 

1 3 kans 19 sk.  1 2 kan  13 sk

 

32

 

 

 

 

1 Lång  o  1 Trinnpana

 

32

 

 

 

 

2 Pankaklacker     (obs stavning!)

 

12

 

 

 

 

1 Mortell 4 sk 2 Pannringar

 

16

 

 

 

 

1 kåhl?,  1 strykjärn, 3 Grytlock

 

26

 

 

 

 

Transport

6

42

 

20

10

8

 

 

 

 

 

 

 

536                                                                 Transport

6

42

 

20

10

8

1 gamal Bryggpanna 1 Refjern, 1Tratt

1

4

 

 

 

 

2 Koser, 1 p Grytkrokar

 

10

8

 

 

 

1 Kakmått, 1skräddsax

 

16

 

 

 

 

1 ull, 1 diur o 1 skäggsax

 

8

 

 

 

 

1 do får(?)

 

6

 

8

?

?

 

 

 

 

 

 

 

Glas o Porcelain

 

 

 

 

 

 

2 Halfstopsflaskor, 3 supglas

 

40

 

 

 

 

4 Buttpuljer

 

10

 

 

 

 

2 Carotter.  11 Tallrikar af Porcelain

 

36

 

 

 

 

1 p ?? Tekoppar

 

2

 

??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenkjärl

 

 

 

 

 

 

2 Fat  1 tekanna  1 skåhl   1 spillkum

 

20

 

 

 

 

2 smörtallrecker

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse

 

 

 

 

 

 

1 Brunmålad Mjölkskåp

2

 

 

 

 

 

1 Mindre Skåp

1

16

 

 

 

 

1 Väggur med Foder(?)

5

16

 

 

 

 

3 Såffor

3

16

 

 

 

 

1 Målad skufsäng

1

8

 

 

 

 

1 omålad Enmanssäng

1

8

 

 

 

 

1 bofast(?) 2 kistor

4

16

 

 

 

 

1 slagbord

1

16

 

 

 

 

2 sämre Bord

 

32

 

 

 

 

1 Bordbänk

1

12

 

 

 

 

5 klädda styrstolar(?)

1

32

 

 

 

 

2 gamla d:o              2 Pallslock

 

24

 

 

 

 

4 Brödkorgar   2 asker

 

10

 

 

 

 

2 speglar

 

32

 

 

 

 

1 p Glasögon, 1 Rakknif, 1 Pännknif

 

16

 

 

 

 

1 Bläckhorn med sanddosa

 

8

 

25

??

 

Transport

 

 

 

56

36

8

 

 

 

 

 

 

 

537                                                                 Transport

 

 

 

56

36

8

Lagg & Brädkjärl

 

 

 

 

 

 

1 Vattenså,  1 Läckbytta, 4 kullbyttor

 

16

6

 

 

 

8 Mjölbunkar,  3 små smörbyttor

 

20

 

 

 

 

3 d:o   tråg,  4 små skålar,  2 Långtallreker

 

9

 

 

 

 

5 Tallrecker,  2 slefver,  6 skedar

 

4

 

 

 

 

1 Mjöl,  2 saltvacka,  1 Bakkafvell

 

6

 

 

 

 

1 Kafveltyg,  1 Belsman, 1 Mjölksil

 

4

 

1

16

6

3ne Kar

4

 

 

 

 

 

6 Tinor,  2 Drickstunnor,  3 ämbar

5

16

 

 

 

 

3 spännen,  6 spi??

 

8

 

 

 

 

3 Kjärburker,  3 skogsflaskor

 

4

 

 

 

 

2 Kjärnor,  1 8ling,  2 kullingar

 

16

6

 

 

 

2 Baktråg, 1 skopa

 

4

 

 

 

 

1 Handqvarn,   1 sädesbinge,  3 Råttfällor

3

16

 

 

 

 

4 Väfskedar,  1 d:o spannan

 

27

 

 

 

 

1 sköttel några sölf(?)

 

8

 

 

 

 

1 Harfver, 2 Hyflblad(?), 1 Häckla

 

18

 

 

 

 

2 p gl fönster,   1 p d:o Nya

2

8

 

 

 

 

1 gb dörr, 16 Liar, 4 orf

1

20

 

 

 

 

1 garn-Måla,  3 fårskind,  2 kalfskind

1

36

 

 

 

 

2 p kadror,   2 spinnRåcker

 

40

 

 

 

 

2 Kåhlhack---,  1 Såg,  1 axhöfvell

 

32

 

 

 

 

5 Bjällor,  1 Bandhak, d:o knif

 

24

 

 

 

 

7 Höflar,  2 Handsåger,  1 skufvl

 

32

 

 

 

 

4 Bor med Vinn, 2 Filer, 4 Huggjern

 

24

 

 

 

 

10 lispund diverse Jernskrå

3

16

 

26

10

6

 

 

 

 

 

 

 

Åcker o KjörRedskap

 

 

 

 

 

 

1 Säckkärra,  1 Malmkjärrskrof

4

 

 

 

 

 

1 Kohlslip med 2 Rysser

1

12

 

 

 

 

5 p Skackler

 

20

 

 

 

 

2 Malmslädar,  1 Gödsellsläde

4

 

 

 

 

 

3 Inkörnsliper(?),  1 Packkjälk skodd

 

16

 

 

 

 

1 Stenkjälka,  2 Slager(?),  1 Harf

2

16

 

 

 

 

Transport

12

16

 

84

10

4

 

 

 

 

 

 

 

538                                                                 Transport

12

16

 

84

10

4

1 Vallster(?),  1 Slagtbänk,  1 skutjärra

 

24

 

 

 

 

1 sele, 32,   1 Hoftång,  3 Hammare 6 ss

 

38

 

 

 

 

1 skrapa,  8 Hu??kar

 

16

 

 

 

 

4 Kohltjurkor,   5 åckerhackor

 

12

 

 

 

 

4 Skofler,  1 Gödsellfat

 

22

 

 

 

 

3 Jernspett, 1Bandjern   2ne Krokar

1

12

 

 

 

 

1 Slipsten med Vef,  1 kohlskofvell

1

8

 

 

 

 

2 Huggyxor,  Handyx

 

24

 

 

 

 

1 sommardrög med hjul

 

25

 

 

 

 

1 oskodd kohlsläde

 

24

 

 

 

 

1/2  skeppund? gamal taknäfver

1

 

 

 

 

 

1 Kappskafer(??),   2 gb Rifver(?)

 

4

 

 

 

 

1 Linbråka m kjä??a

 

16

 

 

 

 

1 Dragkjälke

 

8

 

20

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Smedje Redskap

 

 

 

 

 

 

1 gaml Bälg

1

 

 

 

 

 

1 Tackjernsläd     1 Sparrsläd(?)

1

 

 

 

 

 

3 Hammar,  2 Tänger,  yngvand(?)

 

36

 

2

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Hyttan

 

 

 

 

 

 

1 mindre Vågbalance med skåler

6

16

 

 

 

 

2 Fyllhammar,   3 Hacker

 

10

 

 

 

 

4 Fog---      4 Bokhammar

 

16

 

 

 

 

6 Tuf(?) Bränd Rähmsbergsmalm, summa

11

 

 

 

 

 

10 Tuf(?) Obränd Vusk(?) o Stäckmalm dels Vid Hyttan dels vid  Dambrygga

13

16

 

31

10

 

3 större Plankor

1

 

 

 

 

 

1 Garfvad kalfskind

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linne o Sängkläder

 

 

 

 

 

 

1 Bollster v: 30 skp  16 s

10

 

 

 

 

 

1 Dyna v 12 skp

4

 

 

 

 

 

3 fårskinsfäller

3

24

 

 

 

 

2 kalfskinsfäller  2 kladdfäller

1

20

 

 

 

 

Transport

20

32

 

138

17

4

 

 

 

 

 

 

 

539                                                                 Transport

20

32

 

138

17

4

1 Lerfs lakarn,  1 drålsduk(?),  4 servetter

3

8

 

 

 

 

5 Lindtyg  man

5

 

 

 

 

 

1 Kläders Råck,  1 d:o svart Underklädning

13

16

 

 

 

 

1 Wallmans Råck    1 Ljusblå Underklädning

6

16

 

 

 

 

2 gamla      d:o

4

 

 

 

 

 

1 Hatt

 

16

 

 

 

 

1 Klädesborste

 

18

 

 

 

 

5 gaml linsärker

 

40

 

54

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Böcker

 

 

 

 

 

 

1 Bok Vandringen mellan Vaggan å Grafen

 

24

 

 

 

 

4 gl Psalmböcker

 

4

 

 

 

 

Helas Historia

 

3

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatur

 

 

 

 

 

 

1 stakdentur i 13e året  (en tjur?)

55

16

 

 

 

 

1 ko Krusa

22

16

 

 

 

 

1 do  Rokinna

18

 

 

 

 

 

1 do Blomstra

20

16

 

 

 

 

1 2årig qviga

12

 

 

 

 

 

1 får

2

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodran af Enkan Lisa Andersdotter för kosthållning från den 4 förra Decemb till dato 163 dagar upptogs till

 

 

 

 

 

 

 

27

 

37

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Lösöresumman

 

 

 

350

39

8

 

 

 

 

 

 

 

Fastigheten bestående af 1/32 del i Gåsbornshyttan med tillhörig mark och åbyggnad – värderas till

 

 

 

 

 

 

 

1466

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Inventarier

 

 

 

1817

23

8

 

 

 

 

 

 

 

540                                 Överfört summa Inventarium

 

 

 

1817

23

8

 

 

 

 

 

 

 

Sma Ridr Banco

 

 

 

1817

23

8

Att allt är rigtigt uppgifvit och intet med vilja undandälgt ??as med Ed om så påfordras af

 

Cayisa Pehrsdotter

b p d   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

Till Bruks D  Ca I Wallrat  Inteknad

666

32

 

 

 

 

till do men enl motbok

131

2

11

797

34

11

     Jan Mats J sterbhus ins Revers(?)

366

32

 

 

 

 

     Obetald ränta därå

9

4

 

375

36

 

Till Erik Jonsson Stenbock – Capital o ränta till den 14   maj 1837

223

 

 

 

 

 

     D:o men efter Ruckl(?)

2

8

 

325

8

 

     Chri. Christoffersson ins Ruckl(?)

 

 

 

31

32

4

     Christ Pehrsson Rämen

 

 

 

20

 

 

     Petter Dangelsson för 2ne likkistor

 

 

 

3

16

 

     Carl Olsson efter Ruckl

 

 

 

1

8

 

     Petter Ers Enka

 

 

 

2

24

 

     Sven Larsson i Klinten

 

 

 

1

32

 

     Jan Finne

 

 

 

 

34

8

     Pigan Lisa Jansdotter

 

 

 

6

24

 

     Mangnus Molineus

 

 

 

2

2

8

     Jonas Gustafsson  skriftlig fordran

 

 

 

3

24

 

     Bouptng arfvode

 

 

 

2

16

 

    Carta till Bouptng

 

16

 

 

 

 

    Lösen för   d:o

 

24

 

 

 

 

    1/8 dels Procenten

 

37

 

1

29

 

    Lägerstaden 1 procent af Behållningen

2

18

 

1578

1

7

Behållningen

 

 

 

239

22

1

 

 

 

 

 

 

 

Summa Rdr Banco

 

 

 

1817

23

8

 

Sålunda värderat och upptecknat af

 

And Pettersson

Gåsborn

 

1/8 dels procenten

 

qvitt H. Wallraff (?)

 

 Tillbaka