Färnebo häradsrätt FIIa:45 (1840-1840) sid 1-13

 

Kommentarer: Denna bouppteckning beredde mig ursprungligen en hel del problem och huvudbry genom mina bristande insikter i 1840-talets levnadssätt och skriftspråk. Jag har nu (jan 2011) gjort ett nytt försök att tolka dokumentet och tror att jag nu har fått det mesta rätt även om det fortfarande finns en hel del oklarheter och säkert också rena feltolkningar av enskilda detaljer.

 Nämndemannen Christofer Christofersson var uppenbarligen en mycket välbärgad man vid sin bortgång. Nettobehållningen för sterbhuset blev över 11 000 Riksdaler (Tillgångar 15 749 och Skulder 4 543). Han ägde t ex 2 rejäla bergsmansgårdar, värderade till 6000 resp 6666 Riksdaler förutom lösöre, kreatur etc. Kreaturen värderades till ca 200 Riksdaler på vardera gården och tackjärnslagret vid hyttan till ca 300, säger kanske också något om relativa betydelsen av jordbruk och bergsbruk. Delägarskap i gruva i Långbanshyttan värderades till 600 Riksdaler.

 Notabelt är de många skuldeförbindelserna och fordringarna. Förvånande nog är största enskilda skulden till prästen, som man är skyldig över 2000 Riksdaler – för vad kan man undra!

Notabelt är också att det fanns ett bibliotek med ett försvarligt antal böcker.

 

Den sjuke sonen Mattes dog den 20/2 1840, dvs några veckor efter bouppteckningen

Äldste sonen Christofer dog 10 /4 1839, dvs ca ett halvt år före fadern, och lämnade, som nämns i inledningen nedan, 2 små barn, 1 och 2 år gamla

F ö ger inventarielistorna en god inblick i livet på en burgen bergsmansgård under 1800-talets första hälft.

 

Hur mycket är då 11 000 Riksdaler banco 1840 värt i dag? Ja, det beror på hur man jämför. Enligt konsumentprisindex kunde man 2009 köpa lika mycket varor och tjänster för 1.2 miljoner som 1840 för 11 000 Riksdaler. Enligt löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare fick man 1840 lika många arbetstimmar för 11 00 Riksdaler som 2009 för 36,6 miljoner. (Källa: www.historia.se/Jamforelsepris.htm)

 

År 1840 Den 27 Januari förrättades uppå Wederbörandes anmodan Bouppteckning efter aflidne Bergs och Nämndemannen Christofer Christofersson vid Djuprämmen, som dog derstädes den 29 october 1839, och Efter lemnade sig Enkan Anna Svensdotter samt egne sonen Christofers 2ne omyndige Barn, för hvilka Bergsmannen Christofer Pehrsson i Slädsjötorpet redan är tillförornade Förmyndare, sonen Mattes 23 år gammal sjuk och sängliggande, sonen Sven och Dotter Anna Euphemia omyndige til Deras förmyndare Förslogs de omyndiges Farbroder Bergsmannen Matts Christofersson från Skålkärnshyttan som vid Boupptecknings förrättningen äro Närvarande.

Enkan tilsades uppgifva Boet, sådant det var vid den aflidnes dödstimma befans. Förättningen företogs som fölljer Nämligen

 

Kommentar: Myntenheterna vid tiden är 1 Riksaler Banco= 48 skilling; 1 skilling = 12 runstycken

Viktsenheter: 1 skeppund (170 kg) = 20 lispund (8,5kg); 1 lispund = 20 skålpund (425 g);

 1 skålpund = 32 lod (13,3 g)

  

Silfver

Banco

R

Sk

rst

2ne små förgyllda Bägare vg 28 lod

28

 

 

 

6 st Räflade Matskedar 18 lod a 44 s

16  24

 

 

 

6 st släta 19 lod  a 40 s st d

15  40

 

 

 

3ne stne Räflade väg 16 lod a 44

14  32

 

 

 

13 stne smärre Teskedar 11 lod a 40 s st

9    8

 

 

 

En socker tång väger 3 lod a 1

3

87

8

 

 

 

 

 

 

Tehn

 

 

 

 

2ne  stna  Diupa fat 2 RBo  4ra flata 3 RBo

5

 

 

 

5 gamla Tallriker en förläggersked

1   4

 

 

 

En Kanna    et stopp

5

11

4

 

Transport

98 

 12

 

 

 

2                                                                          Transport

 98

12 

Koppar

 

 

 

 

En kittel utan fötter

1

16

 

 

2ne Djupa fat    2ne potter

1

40

 

 

En Tekannna  en Tratt   en panna

1

16

 

 

En Skopa   en skål

40

 

5

16

 

 

 

 

 

Malm å Mersing

 

 

 

 

3ne stna Liusstaker

1

16

 

 

1 liten Mortel  et strykjern utan lod

 

44

 

 

1 st Kran en liten Dosa

 

12

2

24

 

 

 

 

 

Bläck och Jernsaker

 

 

 

 

1 st Täckfat 16 sk  et stopp  et qvarter  8

 

24

 

 

Et Durkslag  en form   en Kosa

 

12

 

 

En langpanna   2ne skoper

 

12

 

 

2ne Kakmått   en Knäck  et Halster

 

12

 

 

Ett grytlock      en  lobesmal (?)    en lyckta

1

2

 

 

En Bricka en Köttgaffel et par grytkrokar

 

10

 

 

En Brygpanna   omKring 30 Kan

2

32

 

 

4ra stna Grytor   en Dito med lock

3

16

 

 

En panna   en Kastrull  en  monKpanna (?)

 

24

 

 

En ???   3negafler   en pankakspade

 

12

 

 

En större pandring  en mindre

 

12

 

 

2ne skrädder saxer   en papper sax

 

20

 

 

En Eiursax (?)     2ne ullsaxer

 

20

 

 

2ne söndriga Par gryter

 

16

10

36

 

 

 

 

 

Porcelain

 

 

 

 

En större soppskål   söndrig

 

18

 

 

En såckerask   2ne Karotter  2ne sna Tallrik

 

40

 

 

2ne flata fat  12 stycken Tallriker

1

16

 

 

6 Brakta tallricker    2ne spelKummer (=spillkum)

 

24

 

 

En grädesnäcka    3ne te koppar utan fat

 

4

3

6

Transport

 

 

119

46

 

3                                                                           Transport

 

 

119

46

Glas

 

 

 

 

En Rita(?) Hällstoppflaska  2ne Hvatten butelljer

 

40

 

 

2ne aKickKara (?) finer  8 st öhlglas

1

 

 

 

9 st Rita å orita(?) ölglas

 

40

 

 

En 2 kans(?)  en stopp 11. pottbutelljer

1

 

 

 

En Brännvinsproberare

 

16

4

 

 

 

 

 

 

StenKärl

 

 

 

 

Et Krus   2ne fat   4ra skåler

 

18

 

 

En potta  2ne stnav Ror (?)

 

8

26

 

 

 

 

 

 

Diverse Meubler

 

 

 

 

Et Byrå med skåp10.  Et sämre 6 Rb

16

 

 

 

1 gml Kista en mindre 1 Koffet söndrig

 

32

 

 

Et Käseskåp   et gammalt Hörnskåp

2

 

 

 

6 Brunmåla stolar,  6 st sämre

6

16

 

 

6 gamla stolar   en klädd sittsoffa

4

 

 

 

4ra Målade skafsängar(?)

7

16

 

 

4ra soffer    2ne sänger gamla

3

16

 

 

2ne slag bord   2ne slag bord

5

16

 

 

It väggur med Foder Pangdyhl

14

 

 

 

1 spegel en Komod 2ne stna

3

32

62

32

 

 

 

 

 

Diverse Husgerådssaker

 

 

 

 

En större KoffeR  en mindre

2

 

 

 

En mangel et långsäte   en pall

2

4

 

 

EnMiölvacka (=mjölvagga?)en fast dito et köttsåte(?)enHo

 

8

 

 

Et baktråg   et drast(?) tråg

 

8

 

 

Et Bakkar  et lagger kar sönder

2

 

 

 

Et bryg kar   et Köttkar

1

16

 

 

2ne Wattsåer

 

16

 

 

2ne ankrer 16 sk    6 st slags flaskor

 

16

 

 

3ne Kagger   8 sk   6 ämbar  24

 

32

 

 

En gammal åksläde 1 Rb  en Metalskrok 2

3

 

 

 

En st  ploggnl(?)  en ochyfvel  8 ta Mindre Häster(??)

1

4

13

28

Transport

 

 

200

36

4                                                                           Transport

 

 

200

36

6 st schäller(?)     en Hur näfver

 

42

 

 

3ne Handskärer    3ne Handspett(?)

 

44

 

 

Jernvirke til en plog samt Diverse Jernskrå

2

16

 

 

24 stn liggar

1

16

 

 

En gammal sele     et par bogträ

 

42

 

 

6 st spillträ    6sk   6 ? sacker(?) 2 Rb

2

6

8

22

 

 

 

 

 

KiörRedskapp

 

 

 

 

2ne acker Harfwer    2ne ploger

4

 

 

 

2ne gamla långsläder  1

1

24

 

 

En åckärra  10 Rb    2ne gamla åkseler 3 Rb

13

 

 

 

3ne Arbetsselar    2ne Kohlrysstyg

5

32

 

 

En säckkärra    et skrof

3

16

 

 

Et stälp Kärra    et skrof

2

 

 

 

En lång Kärra   en Blatter(?)

1

20

 

 

Et oskodd Dörfelorgstyg(?)   1 korg   en Harka

 

16

 

 

3ne par Winterskackler   en gaml arbetsvangn

2

12

 

 

2ne par gamla plog skacklor

 

12

 

 

1 par gamla kärrhjul   et pickstäd

 

16

34

4

 

 

 

 

 

Diverse Saker

 

 

 

 

4ra ??     en oskodd DragKällke

 

16

 

 

En slipsten med vef

6

 

 

 

2ne Handsåger    3ne Nafrer

1

6

 

 

4 Huggjern    en Borvind

 

16

 

 

En gml tälgyx   en Handyx

 

14

 

 

1 Brandkrok å 3ne Kohlfat

 

16

 

 

3ne KohlHacker   6 andra Hacker

 

14

 

 

9 Kalfskin    en lädermasäck

2

 

 

 

En Björnhud  Bettre

15

 

25

34

 

 

 

 

 

Smesredskapp

 

 

 

 

1 st sme Bälg af läder

3

16

 

 

Et städ    3ne Hamrar   en tång

1

32

 

 

Diverse jern skräp     en ellskyffel

 

8

5

8

Transport

 

 

274

8

5                                                                           Transport

 

 

274

8

En Handqvarn

1

 

 

 

4 stna Rifver    10 stna Bunker

 

30

 

 

2ne lockbyttor    en Rullbytta

 

16

 

 

En smörbytta    2ne Pärtasskar

 

4

 

 

En väfstol med tilbehör

2

4

 

 

3ne spinråcker    en Harfvind

3

16

 

 

En landstol    et nyst blad

 

24

 

 

3ne Tjernor

 

8

 

 

En Rakkniv   en Borste

 

24

 

 

En tumståck    en Röd Träpipa

1

 

 

 

En låda med Diverse småsaker i ??

 

2

 

 

2ne Bleckhorn   en landdosa   2ne ??

 

16

10

 

 

 

 

 

 

Gångkläder

 

 

 

 

En klädes Råck  5     en utanRåck  4

9

 

 

 

En gammal kappråck

3

 

 

 

En gammal svart underklänning

2

16

 

 

3 par gamla Walmars boxsor

 

36

 

 

2ne utslitna Walmars västar

 

12

 

 

En ull Hatt    3 par strumpor

1

36

 

 

Et par gamla stöfler    et par gamla skor

 

40

 

 

7 stna läss(?)  å Blaggars lintyg

3

24

 

 

En Haggel bössa

4

 

25

20

 

 

 

 

 

FiskeRedskap

 

 

 

 

2 stne spröt mäter (??)   8 gamla nät

4

 

 

 

En gammal obrukbar not

3

 

 

 

100 Refkrokar med Tafs och Ref

 

24

 

 

En liten Lak??   en fiskare båt

5

2

12

26

 

 

 

 

 

Inventarier vid Rämshyttan

 

 

 

 

En vågbalans med skåler sam 2 ??12 ½  ?? justerad lo

20

 

 

 

2ne Bok Hamrar  en bok Häll(?)

 

24

 

 

En Malm kärra

 

12

20

36

Transport

 

 

342

41

 

6                                                                          Transport

 

 

342

41

Sängkläder

 

 

 

 

En Bullster  ? N2  väger 2 Lp. 5 skp a 16 sk (per skp)

15

 

 

 

En Dito No3 väger 1 Lp. 14 skp a 16 

11

16

 

 

En dito långdyna No 1. väger 16 skp a 16 sk

5

16

 

 

En dito N2 väger 16 skp a 16 sk

5

16

 

 

En dito N 3 väg 16 skp a 14

4

32

 

 

En dito N 4 väg 18 skp a 14 sk

5

12

 

 

En kudde med N1 väg 5 skp a 16 sk

1

32

 

 

En dito med N 2 väger 5 1/4 skp a 16 sk

1

36

 

 

En sämre Dyna 15 skp a 12

3

36

 

 

En Dito    Dito   16 skp a 8 sk

2

32

 

 

En kudde Dito 6 skp a 8 sk

1

 

 

 

En dyna   Dito  10 1/2  a 12

2

30

 

 

En dyna dito  15 skp a 8

2

24

 

 

En sämre bollster med utsliten foder uti

2

36

 

 

2ne Rosiga Kartuns täcken

6

32

 

 

2ne fårskinnfäller   2ne Klädda

8

 

 

 

6 stne slitna sämre fäller

4

32

 

 

4ra Kalfskinsdynor   4ra strå bommer (?)

2

16

87

14

 

 

 

 

 

Diverse Linne

 

 

 

 

2ne små Doälls(?) Duker   en Dito af linne

2

16

 

 

Et Dussin servetter    4ra stne Dito slitna

2

40

 

 

2ne Handukar   2ne par säng(?)lakan

3

32

 

 

5 örngottsvar   4 Rullgardiner

3

4

 

 

3ne stne fönstergardiner   2ne dito sämre

1

4

 

 

4 styna Blaggar lakan

1

24

 

 

Et Rödt lakera sockerskrin af Bläck

1

 

 

 

Endvard (?) Korg  en Röd mugg af dito

1

 

 

 

1/2 Dusin Bordknifver   4ra par sämre

2

6

 

 

2ne tällgknifver   6 träskedar   3 slefvar

 

6

 

 

En tom Tjärtunna   en Röfärgtunna

 

12

 

 

4ra bröd korjer   2ne klades borstar

 

4

19

4

 

 

 

 

 

Böcker

 

 

 

 

Hela Wärket af andackts stunderna

2

36

 

 

En lagbok med samling

3

32

 

 

Bergsförfattningar

1

8

 

 

Pellesson(?) prostilla    2ne geugrafiner

1

12

 

 

Bard Hohlm(?) Trådellningar(?)    2ne delar

1

1

 

 

Transport

9

40

449

12

 

7                                                                          Transport

9

40

449

12

Fortsättning på Böcker

 

 

 

 

Kyrko Historien af Tornander

 

16

 

 

Stora Herrens Dag

 

16

 

 

Sömlösa Nätter  en bok af Brirman(?)

 

12

 

 

Nådenes tid   Kung Fredrik den 2.

 

16

 

 

Bondepraktika prosenbok(?)

 

16

 

 

10 st Difverse böcker af mindre värde

 

20

 

 

En bok  hos Nordengren vid Gåsborn

 

6

11

46

 

 

 

 

 

Kreatur vid Djuprämmen

 

 

 

 

En svart Häst

20

 

 

 

En sto vit til färjen

33

16

 

 

En Ko bregås

18

16

 

 

En d Krusa

18

 

 

 

En dt Grangås

18

 

 

 

En dt Bogås

17

 

 

 

En dt Blaggra (?)

16

32

 

 

En dt Rosia

17

 

 

 

En dt Kransa

16

 

 

 

En qviga

8

36

 

 

En Tjur

7

 

 

 

3ne får   3ne större lamm

9

 

 

 

4ra Dito utan lam

8

 

 

 

En sugga

10

40

 

 

En höna

 

8

218

4

 

 

 

 

 

Lösören och Kreatur vid Gåsbornsegendommen

 

 

 

 

En gammal Röd Häst

20

 

 

 

En Ko Kåsinna(?)

18

32

 

 

En Ko Dito Kärrmyra

18

 

 

 

En Dito Gulldufva

17

32

 

 

En dito Stierna

17

 

 

 

En dito Kulla

16

32

 

 

En dito Krusa

16

 

 

 

En dito Kransa

15

36

 

 

Tacka Dela(?)

15

 

 

 

En qviga 13 Rd 16  en Tiur Kalf 6 R

19

16

 

 

4ra styckna Får med lam

10

32

184

36

Transport

 

 

864

2

 

8                                                                         Transport

 

 

864

2

Möbler Husgeråd ock Lösören vid Gåsbornsegendomen

 

 

 

 

En DragKista    en Komod

4

24

 

 

1/2 dusin klädda stolar 4 Rd    1/2 Dusin oklädda  2.32

6

32

 

 

Et Tebord 1 Rd et slagbord 2

3

 

 

 

Et stybord(?)  et kryddskåp

1

32

 

 

Ett dubbelt hörnskåp   et skänkskåp

5

 

 

 

2ne brunmåla soffer

3

16

 

 

Et stigbord

2

32

 

 

En länsstol   en pall

 

24

 

 

2ne omåla sänger    2ne bordbänkar

5

 

 

 

Et skåp 2ne stolar Brunmåla   en Bokhylla

1

32

 

 

4ra par tekoppar   en vit glasflaska

1

8

 

 

5 öhlglas   1 dito söndrigt

 

24

 

 

En ätichkarafin 9sk  pott butelljer

 

18

 

 

En kan ??talg    3ne sten  Kruker

 

36

 

 

En liten ?burk  en grädesnäcka af  sten

 

4

 

 

4ra Malmflaker    en black tratt

1

38

 

 

2ne Refgern   en spenathack

 

10

 

 

En blackform   et jumfru mått  et quarterensil (?)

 

20

 

 

2ne Tratter   en skopa

 

24

 

 

En Diursax    en bakellsespose (?)

 

8

 

 

28 styckna Porslelins TallricKer

2

 

 

 

En Tekanna av Porslelin

1

16

 

 

2ne sallser(?)   ett par sämre teKopper

 

12

 

 

2ne Glas Carotter  en black bricka

1

36

 

 

Et större stenfat    3ne Mindre

4

 

 

 

4ra Tentallricker   2ne Kopperfat

3

36

 

 

6 stenfat  3ne skåler  3ne tallricKer

 

44

 

 

1 soppskål   1 mugg   1 Lattser (?) af sten

 

14

 

 

En Brödkorg   en  Räknetafla

 

16

 

 

6 par bordsKnifver  med  en liten låda

 

12

 

 

 

 

 

 

 

öfra boderna

 

 

 

 

2ne Kar   9 st Miölkbonker  en sil

1

40

 

 

6 spillträ  en MjölvacKa  2ne Kastskofler

 

10

 

 

En tjärgryta en Tunna

 

28

 

 

En KopperKosa  2ne Tackjernpannor

 

30

 

 

En tackjern Kast well (?)   en lång panna

 

20

56

24

Transport

 

 

920

26

 

9                                                                         Transport

 

 

920

26

En    en span   4ra Träskedar

 

19

 

 

En jern besmal   4ra styckna grytor

4

32

 

 

3ne små skaft pannor   3ne små panringar

 

40

 

 

En större pandring    2ne små brå?pannor

 

36

 

 

Et städ   en Mortell  et par GrytKroker

 

10

 

 

En plogtjöl (?)   2ne Grytlock

 

28

 

 

En slipsten med vef    en vef utan sten

6

 

 

 

3ne flöt länker (?)  2ne Handsåger

 

32

 

 

En Kaffebrännare    en Kopper Kittel med fötter

2

16

 

 

6 st gössell HarKer    en skoffwel   Diverse jernskrå

2

12

 

 

2ne KaKmått   2ne G??    en Bakaffel

 

12

 

 

En lakbytta   2ne Kull byttor  en TräKanna

 

16

 

 

3ne gamla Dricks Tunnor   3ne gamla tig??

1

16

 

 

En söndrig Drag Källke   en Ler(?)bälg

 

25

 

 

En vattenså   en dito söndrig

 

18

 

 

3ne Hacker   en spada   en skoffel

 

4

 

 

1 Handspett  2ne Handskärer  en skoffvel

 

19

 

 

5 vifwer (?)     2ne fällbom lås

1

 

 

 

Et par gamla Bran wins pipor

 

16

 

 

3ne Huggjern   et Tim mer drag   et rit mått   en vinkel

 

10

 

 

Et par gamla bogträ   1 LelKrok af trä

 

16

 

 

1 gammal Ridsal   2ne foder bingar

2

40

 

 

2ne grynsåll  1 Träskål  1 tallrik  2ne packtråd

 

6

 

 

2ne jern??  Et nyst bladd   en  Harfernd(?)

 

16

 

 

Et gaml sang(?)    et gammalt baktråg

 

8

 

 

1 flåhack(?)  2ne små Hamrar

 

40

 

 

2ne sönderslitna nät  2ne par dörrgångjern

 

24

 

 

En Kåhlho  4ra skoffwel wirken samt envirke

 

24

 

 

En pannkakslagg   en Husnafver   2ne  Hofler

 

18

 

 

En väfstol med til behör

2

32

 

 

En BranvinsResskapp med tilbehör

6

 

 

 

Et 2 botten kar    2ne lin bråker

2

4

 

 

2ne gamla Kar  3ne ämbar   en bytta

1

16

 

 

En Träburk   et stopp   3 Kart(?) skofler

 

6

 

 

3ne långtallricker  6 ämbar   4ra tråg

 

16

42

3

Transport

 

 

962

29

 

10                                                                       Transport

 

 

962

29

Åker och KjörRedskap

 

 

 

 

2ne säckkärrer    1 gösselKärra

7

16

 

 

1 st LångKärr skrof med Grindar

1

16

 

 

2ne ploger    2ne Harfver

4

 

 

 

2ne par Plogskackler   2ne Malmsläder

5

36

 

 

En Ny slädkälke  en gammel Ånkiorskap(?)

 

22

 

 

2ne gösselsläder med Brädskjärmar

 

36

 

 

2 par Winter skacklor  et par sommar skacklor

 

16

 

 

2ne Kohlrysser med slipes(?)

2

 

 

 

2ne arbetsseler med tömmer

1

32

 

 

2ne Hästtäcken med jordar

 

16

 

 

En  gammal skodd vedslip en okrönt Måttenmar(?)

1

12

 

 

2ne Hårdsall(?)  2ne HårdKärl

 

12

 

 

1 HacMelse(?)  Maehien

1

 

 

 

2ne Hästskäller  2ne plog ??   ??  ?+

 

44

 

 

2ne Ellgafler samt Hästskor och söm

 

18

 

 

En Tjerburk

 

6

 

 

2ne arbetseler med Tömmer

4

 

31

42

 

 

 

 

 

Inventarier vid Hyttan

 

 

 

 

2ne Bokhaller(?)    4ra Hamrar

1

4

 

 

En sållpanna   2ne fyllhamrar    2ne Tråg  

 

40

 

 

En Wågbalans med sklaor samt 11/2 lsp Lo

13

16

15

12

 

 

 

1 009

35

Transport

 

 

1 009

35

 

11                                                                         Transport

 

 

1 009

35

Sängkläder

 

 

 

 

En Bullser väger 2 Lp  o 3 skp a 16 sk

14

16

 

 

2ne styckna Kuddar väger Tillsammans 10 skp a 16

5

 

 

 

1 Dyna väger 13 skp a 16 sk

4

16

 

 

1 dito väger 16 skp a 12 sk  skp

4

 

 

 

En dito väger 11 1/2 skp

3

40

 

 

En dito 13 skp a 16 sk

4

16

 

 

En Dunkudd väger 6 skp a 20

2

24

 

 

3ne stn fårskinsfällar   en Kalfskinsfäll med dyna

8

 

 

 

En strå bom

 

40

 

 

2ne par fönster Gardiner

2

16

49

24

Transport

 

 

1 059

11

 

12                                                                     Transport

 

 

1 059

11

49 skeppund? ( i så fall = 8 330 kg)  inventari Tackjern vid Rämshytta

294

 

 

 

1 1/2 Dito vid Gåsbornshyttan a 6 Rd

9

 

303

 

 

 

 

 

 

Boets Fodringar

 

 

 

 

Af Torpare Jonas Olsson Bagge vid Gåsborn

73

32

10

 

Af Manufacktor Mästaren Eric Norström vid Eriksdal

20

 

 

 

Torp Christofe Larsson i Åckerhögden

120

47

2

 

D. Djuprämsfallet Nils Nilsson

40

34

 

 

Ackerhögda Olof Olsson

 

40

 

 

Rämsberget Bergsman Matts Svensson

372

35

2

 

Dito                 Dito      Christoffer Svensson

373

3

4

 

af egne? Sonen Christofers Sterbhus

61

39

6

 

Slädsjön P Christofersson innehar Acktjärn medel

20

 

 

 

Gåsborn  Arrendatorn Nils Nilsson

36

32

1 120

24

 

 

 

 

 

Sterbhuset äro ägare af 1/60tiondedel i  Stor-

Ciollegegrufvan vid Långbanshyttan

600

 

 

 

Fasta Egendommen vid Diuprämmen bestående

Af 1/16del i Rämshytta med åtföljande

 Lägenheter och Brandförsekrad Gård. samt

Detta året KohlRede (?)

6666

32

 

 

Faste Egendommen vid Gåsbornshyttan bestående af

15/256 delar i nämnde Hytta med lika andel i Sinderstampen(?) samt 1/6del i dervarande Hesbehofs qvarn och Kohlred

6000

 

13 266

32

 

 

 

 

 

Summa Rd Banco

 

 

15 749

19

 

 

 

 

 

Boets Skulder

 

 

 

 

Åckerhögda  Matts Pehrsson

698

46, 4

 

 

Linnerhögda Christofe Olsson

1

16

 

 

Slädsjötorpet Christofer Pehrsson

174

9, 8

 

 

Djuprämmen Lena Caisa Hök

69

40

 

 

Holmsjön Jonas Andersson

101

4, 8

 

 

Gåsbornshyttan Sven Nordingren

22

12

 

 

Til Brandförsäkrings Wa??  I Stockholm(?)

38

36

 

 

Rämmen Pastor Allsterblad enl. skuldebref

2099

36

 

 

Rämshögden Jonas Nihlsson

36

24

 

 

Gåsbornshyttan Petter Myhr

1

33, 4

 

 

Lesjöfors Bruks Patron Ekman

100

 

 

 

Skålkärn Matts Christofersson

220

10, 10

 

 

1839 år 10onde Tackjern vid Gåsborn

40

17, 8

 

 

1839 års 10onde Tackjern vid Rämmen

58

16, 3

 

 

Dito års Kronoränta för Gåsborn

8

41, 8

 

 

Dito för Rämmens kyrka

9

 

 

 

Til Rådman H. Wallrot

142

34

 

 

Gåsborn Erik Stenbåck

184

6, 7

 

 

Räms bolag

17

16, 10

 

 

Dotter Anna Eufemia

50

 

 

 

Långbansände Jonas Gustafsson

2

 

 

 

Skålkärn Bergsman Matts Christofersson enl

Skuldebref vilken summa rommer i sterbhuset at inne-

Stå, intil det berfgsmansänkan Lisa Christofersson i Räms-

Berget har med Döden bårtgått

400

 

 

 

Lasa Rå?  Afgiften 1/8 proc af Inventarie summan

19

32

 

 

Bouppteckning och Hverdering arfode

26

32

4 543

34,10

 

 

 

 

 

Sterbhus Behållning

 

 

11 205

 

Summan Rd Bo

 

 

15 749

19

 

 

Sålunda värderat och förrättat år och dag som förut skrifvet står

                      Jonas Nordengren                                      And Pettersson

 

Att ingen ting är undandolgt utan Boet Redeligen uppgifvit som med Edsdyrkan kan

                                            Anna Svensdotter

 

 

Likstoden till undertecknad betald med (30) Rn Bco q

Tillbaka