Obs. En av förrättningshavarna, nämndemannen Nils Tomasson är anfadern Nils Tomasson 1753-1825 från Lönnhöjden!

Färenbo häradsrätt FIIa:29 (1812-1813) sid 221-231

 

§1 ?? hwid laga höstetinget med Fernebo härad den 19de October 1812.

Åhr 1812 den 15 Juni instalte sig underteknade

uppå begäran af Bergsmans änkan Lena Anders-

dotter, att upptekna och Wärdera qvarlåtenskappen

Efter dess afledne Man Bergsmannen Pehr

Christophersson Hök wid Djuprämen, som dödde

den 27 Januari sistlidne, dess barn woro myndige

sönerna Christopher, Anders och Pehr de omyndige

son Mattes på 19 åhret och Dottren Lena Caijsa på

6 åhret. Modren åtog sig förmynderskapet för dem.

Alla de myndige woro tillstädes och företogs

som följer  Nämln

 

221

Banco

Rd sk rst

Selfver

1 st bägare förgyld om 11 lod

3

16

 

1 Dito oförgyld      d:o   5  d:o

1

12

 

2ne fotbägare förgyld om 2 lod

2

16

 

1/2 dussin skeder om 25 lod

6

12

 

13

8

 

Ten

 

 

 

 

 

 

3 st Djupa fat

6

 

 

 

 

 

4 = Do     Do

4

8

 

 

 

 

2 =  flata  D

1

24

 

 

 

 

9 tallrecker

2

8

 

 

 

 

1 = stopp  12 sk å  1/2 stop  8 sk

 

20

 

 

 

 

2 = Ljusstaker

 

12

 

14

24

 

Kopper å Mässing

 

 

 

 

 

 

1 st gl Brännwins Redskapp

4

 

 

 

 

 

2ne =  Djupa fat

2

 

 

 

 

 

1  =      D.     D.   fladt

 

32

 

 

 

 

1 skopa  32 skl  å  1st skål a 32 skl

1

16

 

 

 

 

1 liten skål 8 skl  å  1 st skaftpanna  8 skl

 

16

 

 

 

 

Transport

8

16

 

27

32

 

222

Transport

8

16

 

27

32

 

1 st mässings kruka

1

 

 

 

 

 

2 Ljusstakar

 

32

 

10

 

 

Gryter Bläck å Järnsaker

 

 

 

 

 

 

1 st 18 kannrums Gryta gl

1

 

 

 

 

 

1 = 9      D.   D.   D. 

 

32

 

 

 

 

1 = 8     D.   D.   D. 

 

30

 

 

 

 

1 = 6     D.   D.   D. 

 

24

 

 

 

 

1_stor gryta gl

 

12

 

 

 

 

1_3 kann gryta gl

 

8

 

 

 

 

1 skaft panna

 

16

 

 

 

 

1  3 stop gryta

 

8

 

 

 

 

1 kostrule

 

16

 

 

 

 

1 långpanna

 

12

 

 

 

 

1 brådpanna

 

6

 

 

 

 

1 stor pannring

 

6

 

 

 

 

2n  Grytlock

 

8

 

 

 

 

2n Eldgaffler  4 sk  å  1 st Eldtång  1 sk

 

5

 

4

?

 

Porcelin å Glaskjärl

 

 

 

 

 

 

16 st Tallrecker

1

16

 

 

 

 

1_  3 stop Putälj  8 sk  å  2 st 1/2 stop Putäljer  8 sk

 

16

 

 

 

 

1  karafin 4 sk å  2 st flasker 2 sk

 

6

 

1

38

 

Laggkjärl

 

 

 

 

 

 

1 st  2 botten kar

1

24

 

 

 

 

1 =        D.

1

24

 

 

 

 

1 =         D.   mindre

 

26

 

 

 

 

1 =        D.     gl

 

2

 

 

 

 

2ne tinor

 

24

 

 

 

 

1  litet kar

 

24

 

 

 

 

1 lös sädesbinge

 

32

 

 

 

 

1 Drekslu?? 8 sk  å 1 st ankar 3 sk

 

11

 

 

 

 

1 strömings halster  2 sk  å  2n spilträd  2sk

 

4

 

 

 

 

2 såer

 

6

 

 

 

 

3 ämbar  6 sk a 2 st tspänner 8 sk

 

14

 

 

 

 

1 piptnl  2sk  å 2 st tjärner 4 sk

 

6

 

 

 

 

3 skogsflasker 6 sk  å 1 wattflaska 1 sk

 

7

 

 

 

 

5 mjölkbunker

 

12

 

 

 

 

7 siling tråg 10 sk  å 2 st silingskåler 5 sk:

 

15

 

 

 

 

16 trätallrecker

 

16

 

 

 

 

Transport

7

7

 

44

3

 

223

Transport

7

7

 

 

 

2 st små skåler, eller träskoper 2 sk  å 1 st mjölkar 2 sk

4

 

 

 

1 lockbötta  8 sk  å 2 st kullbötter  4 sk

12

 

 

 

1 trästop 1 sk  3 st ystkar  3 sk  å  1 st Häckla  3 st

7

 

 

 

1 besman 3 sk  å 1 handsåg 4 sk

7

 

 

 

1 tågkorg 8 sk  å  1 st brödkorg  1 sk

9

 

 

 

1 skräddersax  8 sk  å 1 st ullsax 4

12

 

 

 

2 haggelbösser

2

 

 

10

10

 

Fiskeredskap

 

 

 

 

1 st Not med tåg gl

6

 

 

 

 

30 Lagnät

12

 

 

 

 

3 bättre grannnät

 

3

 

 

 

3 sämre  D   D

 

1

 

 

 

1 långref

 

12

 

 

 

1 Rysk  (ryssja?)

 

32

 

 

 

15 mähler  säm å bättre  (mjärdar?)

 

32

 

23

28

 

Smedjeredskap

 

 

 

 

 

1 st bälj

 

32

 

 

 

1 st städ

1

 

 

 

 

5 tänger 8 sk.  3 st hamrer 4 sk  å 1 st slägga 4 sk

 

16

 

 

 

1 skrufstäd 1 Rdr Nagelltorn å yngwar 2 sk

1

2

 

 

 

1 plogwerk och 2 biler hos Chris Christop:son

 

16

 

 

 

       här hemma 2 st tjöler

 

16

 

 

 

1 tjärrhjulskoning werke 3 1/2 lttp (lispund?)

 

16

 

4

2

 

Diverse Järnskrap

 

 

 

 

 

10 st leijer bättre å sämre

 

36

 

 

 

2 handskjärer

 

2

 

 

 

1 slipsten med wef

1

12

 

 

 

1    D.       d     D.     mindre

 

8

 

 

 

1    D.       d     D.     i torpet

1

24

 

3

34

 

Hus Geråds Saker

 

 

 

 

 

 

1 st Birå med 5 lådder

3

 

 

 

 

 

1=  D.    med 3   D.

1

24

 

 

 

 

1 = skåp i kjöket

1

 

 

 

 

 

1 = slagbord

1

24

 

 

 

 

1 = stånsäng

24

 

 

 

 

10 = styrstoler

1

12

 

 

 

 

Transport

8

36

 

85

29

 

224

Transport

8

36

 

85

29

 

4 st soffor

2

 

 

 

 

 

2 = spinnråcker

 

24

 

 

 

 

1 = Pallstol

 

6

 

11

18

 

Snickerredskap

 

 

 

 

 

 

1 st Höfwellbänk

 

6

 

 

 

 

1 = foghöfwel med 6 st andra höfler

 

24

 

 

 

 

2n= borrwin å 3 st huggjern å 1 haktång

 

12

 

 

 

 

2 = större  å 2 st mindre Nafrer

 

12

 

 

 

 

1 = Täwel å 2 skiknifwer

 

2

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

Säng och Gångkläder

 

 

 

 

 

 

1 st bulster  om 1 lisp (?)

5

 

 

 

 

 

1 = hufwuddyna  11 sk

1

24

 

 

 

 

1 =    D      D      12 sk

2

 

 

 

 

 

1=     D.     D.     12 d.

2

8

 

 

 

 

10 sk Spritadt fjäder

1

 

 

 

 

 

2n st Nya fåhrskinsfäller

4

 

 

 

 

 

1=     D      D         D

2

 

 

 

 

 

1 =  sämre  D         D

1

 

 

 

 

 

1 = armofinastäcke  (vad är??)

1

 

 

 

 

 

1 = fåhrskinsfäll

1

8

 

 

 

 

1 =    D        D

 

36

 

 

 

 

1 =    D       D

 

24

 

 

 

 

1 =    D        D

 

16

 

 

 

 

1 =    D        D

 

24

 

 

 

 

1 =    D        D

 

12

 

 

 

 

1 =    D        D

 

8

 

 

 

 

2 =  Kafskinsfäller

1

24

 

 

 

 

1 =     D          D    sämre

 

 

 

 

1 st WalmersRåck

3

 

 

 

 

1 = manchest underklädning

3

 

 

 

 

1 p Ljusblå Klädes böxer

1

24

 

 

 

 

1 st brämmössa

 

32

 

 

 

 

1 = Rörkjäpp

 

8

 

33

8

 

Transport

 

 

 

133

15

 

225

Transport

 

 

 

131

15

 

Diverse

 

 

 

 

 

 

1 st Läder massäck

 

32

 

 

 

 

1 = Näfversäck

 

4

 

 

 

 

3 = Linsäcker

 

36

 

 

 

 

3 = kalfskins Dito

 

24

 

 

 

 

3 = hänglås

 

8

 

 

 

 

1 = båt i Djuprämen

2

 

 

 

 

 

1 = D:   i Släsjön

1

 

 

 

 

 

11 = tolfter sågbräder (anm 1 tolft = 12 st bräder el plank)

7

 

 

 

 

 

20 st båtbohl

2

 

 

 

 

 

2 = Rakknifwer

 

8

 

 

 

 

1 = tumståck

 

8

 

 

 

 

2 = duker

2

 

 

16

24

 

Böcker

 

 

 

 

 

 

1 st Bibbell

 

32

 

 

 

 

1 = Sabbatsro

 

16

 

1

 

 

Åcker och Kjörredskapp

 

 

 

 

 

 

1 st Långsläde

1

24

 

 

 

 

1 =  D.    Sämre

 

8

 

 

 

 

1 =  Kohlrysstyg

1

 

 

 

 

 

1 =   D         D    gl

 

12

 

 

 

 

1 =   D     slip

 

4

 

 

 

 

1 = skodd Wedslip

 

8

 

 

 

 

1 = oskodd   D.

 

2

 

 

 

 

2 =  D  Dyngrysstyg

 

8

 

 

 

 

1 p  Winter skacklar  2 sk  å  1 p Somar D:o 1 sk

 

3

 

 

 

 

1 st  Säcktjärra

3

 

 

 

 

 

1 =  stockkjälk med länker

 

8

 

 

 

 

1 =  stenkjälk

 

2

 

 

 

 

1 =  mans Ridsadel

2

 

 

 

 

 

Transport

8

31

 

148

39

 

226

Transport

8

31

 

148

39

 

1 st arbets Sele

1

24

 

 

 

 

1 p.  bogträd å krok

 

8

 

 

 

 

2n = Wännploger

1

 

 

 

 

 

2 = harfwer

 

16

 

 

 

 

2 = kohlharker 3 sk  å  1 st brandkrok  2 sk

 

5

 

 

 

 

2 = hacker 2 sk  å  4 st åckerharker  2 sk

 

4

 

 

 

 

2 = kohlfat 2 sk  å  1 st brabdkrok 1 sk

 

3

 

 

 

 

4 = Huggyxer 8 sk å  2 st täljbiler 8 sk

 

16

 

 

 

 

1 = handyx 3 sk  å 1 st isbit 1 sk (trol isbill!)

 

4

 

 

 

 

2= handspett 8 sk  å 6 st bokhamrer 12 sk

 

20

 

 

 

 

1 = lass horlter  (???)

 

16

 

13

3

 

100 st Sinnertegel

 

8

 

 

 

 

1  koppertjättel om 5 stop

 

24

 

 

 

 

1=    D    tratt       

 

6

 

 

 

 

1_ hårsect 4 sk  å  1 st färjkruka 4 sk

 

8

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

Malm å Tackjern

 

 

 

 

 

 

Bränd malm vid hyttan 4 ?? a 1 Rdr

4

 

 

 

 

 

Obränd  D.        D.     5 1/2 a 40 sk

4

28

 

 

 

 

10 ?? Hyttredskapp  a 8 sk

1

32

 

 

 

 

 dess andel i Justerad Wåg å Balance

1

 

 

 

 

 

3   ??? Näfver a 1 Rdr 24

4

24

 

 

 

 

Kohl vid hyttan  2 uppfattningar

1

 

 

 

 

 

Malm i Råstmulen  1/2 ??

 

12

 

17

-

 

Transport

 

 

 

179

40

 

227

Transport

 

 

 

179

40

 

Häst ock Kreatur

 

 

 

 

 

 

1 st Häst i 17 åhret

 

 

 

45

 

 

1 st ko Äppla

13

 

 

 

 

 

1 = D. Sönda

12

 

 

 

 

 

1 = D  Blomstra

13

 

 

 

 

 

1 = D. Molick

13

 

 

 

 

 

1= D. Snällros

10

 

 

 

 

 

1 = D. Stjerna

12

 

 

 

 

 

1 = D. Korrona

10

 

 

 

 

 

1 =  qvigko Peppernätta

9

 

 

 

 

 

1 = 3 års tjur

12

 

 

 

 

 

1 = qvigkalf

2

 

 

 

 

 

1 = tjurkalf

2

 

 

 

 

 

11 st Getter

11

 

 

 

 

 

10 = fåhr

13

 

 

 

 

 

7  = lammunger

2

16

 

 

 

 

2 = 3års bocker

3

 

 

 

 

 

5 = Risbilbocker

3

 

 

 

 

 

8 = Kjilinger

1

 

 

 

 

 

1 = Galt

5

 

 

146

16

 

 

 

 

 

 

 

afglömt

 

 

 

 

 

 

1 st Garnrep

 

24

 

 

 

 

1 = kjista

 

24

 

 

 

 

1 = bläckglas

 

2

 

 

 

 

1 = Wäfrede

1

 

 

 

 

 

4 = Wäfskeder   Sämre å bättre

 

36

 

 

 

 

1 = skaftgång

 

12

 

 

 

 

Rågutsäde på fall upptages till

2 t??                  a 8 rdr

 

16

 

 

 

19

 

2

 

Lösörs Wärdi Suma Transporteras

 

 

 

390

10

 

228

Lösörs Wärdi Suma Transporteras

 

 

 

390

10

 

Fasta Egendommen bestående i 2/3dje deler uti En Sextondedel i Rämshyttan med Hemmegor skog ock mark, 2/3dje deler i Torpet, Torphögden kalladt, samt ett Nybygge  Torphögden, samt andel i en skwalpqvarn, upptagen till

 

 

 

 

 

1333

 

 

16

 

1/3dje del i en Sextionde del, samt 1/3dje del i en 1/8 del i en Sextionde del i Långbans Grufvor, upptages till          (anm = 0.625% delägarskap)

 

 

 

 

66

 

32

 

Wärdi Summa Transport

 

 

 

1790

10

 

 

 

 

 

 

 

Sterbhusets Fordringar

R:G

 

 

Banc

 

 

af her Pastor Brattén

26

35

 

17

39

 

dito Grufdrängen Swen Torstensson

200

 

 

133

16

 

dito Bergsman Swen Matsson i Rämsberget med Ränta

81

10

 

54

6

 

dito Bergsman Jan Göransson wid Rämmen Enligt Räkning den 9 Juli 1812

932

30

 

621

36

 

dito Bergsman Christ:Christop:son wid DjupRämen enligt Sedel af d: 3 Juli 1809

70

 

 

 

 

 

  3 års Ränta därå

12

28

9

55

3?

 

dito Bergsman Daniel Andersson i Långbansände Enligt Sedel

42

2

8

 

 

 

Ränta derå ifrån den 13 Sept 1805 tills Samma tid 1812     7 år

17

31

7

39

28

?

dito Bärgsmäst. her Bengt D: ;yhrman

 

 

 

18

8

 

dito Gr:dräng Jan Pehrsson i Rämsberget

2

 

 

 

 

 

   4 års Ränta derå

 

23

 

1

31

 

dito Petter Nilsson vid Smalsjön

 

 

 

24

?

 

dito farmor Caijsa Pehrsdoter för förtäring, till Hofrätts Commisarien och Nämdeman wid Liqwiden och Boupptekning på hänes Lösör 1806

 

 

 

2

 

 

Transport

 

 

 

944

1

11

229

Fordringar Transporteras

 

 

 

944

1

11

för farmor ett Nödvändigt ärende till Lesjöfors emot Hofräts Comesarien

 

 

 

 

32

 

Summa Rdr

 

 

 

944

33

11

 

 

 

 

 

 

Starbhusets Skulder

 

 

 

 

 

 

Till Riksens Ständers Banque

 

 

 

97

24

 

Till Uddeholms Bolag Enligt motbok

 

 

 

64

44

11

Till farmor Caijsa Pehrsdoter af des Penningar Emottagit af Jan Hök den 1 Juli 1809

 

 

 

80

 

 

Ränta derå till Samma tid 1812   3 år

 

 

 

14

19

 

Till Farmor fastighets och Grufdels arände för 4 år a 21 Rdr 24 sk om året

 

 

 

86

 

 

Till HyttCassa och Inspector Sandelin

 

 

 

4

 

 

Till Änkemodren anslagit till Sorgkläder efter afledne Pehr Höks förordnande

 

 

 

16

32

 

Till Dottren Lena Caijsa beviljadt till Gjästbod

 

 

 

40

 

 

Till Sönerna Anders, Pehr och Mattes, samt Dottren Lena C: 10 Rdr hvardera till kläder

 

 

 

40

 

 

Fattig   Procn 

 

 

 

3

21

 

Till Gustaf Gustafsson wid Flåsjön

 

 

 

1

16

 

Till Wacktaren Pehr Jonsson wid Rämen

 

 

 

1

18

2

Till skräddaren Israel Magnusson

 

 

 

1

39

 

Bouppteknings kostnaden

 

 

 

6

 

 

Skuld Summa Banco

 

 

 

457

22

1

 

 

 

 

 

 

 

230

Boets tillgångar i Lös och fast Egendom efter Wärdi

 

 

 

1790

10

 

D. dess Fordringar    Transporteras

 

 

 

944

1

11

Summa Banco Rdr

 

 

 

2734 43 11

 

 

 

Som änkemodren och de myndige sönerna blefwe öfwerens om, att Lösören på Auctjon skulle försäljas kunde eij byte företagas.

Änkemodrens fördel 20de pcn i öfwerskottet 2277.22

 

 

 

113 ?
i Stärbhusets fordringar

47

5

10

1 st qvigkalf

2

 

 

1 d tjurkalf

2

 

 

1 = galt

5

 

 

1 = 3 års tjur

12

 

 

2 = får

2

32

 

1 = förgyld selfverbägare

3

16

 

1 = bålster 5 Rdr  å 1 st Nyfäll 2 rdr

7

 

 

1 = lädermasäck 32 sk  å 1 st slagbord

2

8

 

1 = Not med tåg 6 Rdr

6

 

 

3 = Tenfat 6 Rdr å 16 st Porcelins tallrecker 1. 16

7

16

 

2 = djupa kopperfat 2 Rdr  å 1 flack dito  32 sk

2

32

 

1 = mässings kruka 1 Rdr  å 2 dito Ljusstaker 32 sk

1

32

 

1 = 6 k-runn Gryta 24 sk å 1 st litett kar 24 sk

1

 

 

1 = blådt birå 1 Rdr 24  å 1 st skåp 1 Rdr

2

24

 

1 = brännwins Redskapp

4

 

 

1 = Wäfrede 1 Rdr  4 st wäfskeder 36 sk ¨1 stskaftång 12

2

 

 

1 = fjäder husdyna

2

8

 

1 duk 1 Rdr å 1 skräddersax 8 sk a 1 ullsax 4 sk

1

12

 

Summa Rdr

113

41

10

 

 

 

 

 

 

231

Banco

 

 

 

Boets skulder hit Transporteras

 

 

 

457 22 1

Således Behållningen

 

 

 

2217 22 10

Summa Banco Rdr

 

 

 

2734 43 11

 

 

 

Att intett  med wett och wilja är undandolgt, utan att alt Riktigt uppgifwit , kan jag med Ed fästa om så påfordras

Lena   LAD  Andersdoter 

Sålunda förrättadt upptaknad och wärderadt intygar

   P: Göransson                                Nils Thomasson

                                                          nämdeman  

 

 

 

 

 

 

1/8 dels procentenqwiteras

A MMMMMMMM?

 

 

 

 

Tillbaka