Färnebo häradsrätt FIIa34 (1824-1825) sid 691-699

 

1825 den 10de Maij war Bouppteckning upprättadt efter afl f: d: Nemndeman Nils Thomasson i Lönhögden, som dog den 31 sistl Martii efterlemnade  sig fem barn Nemligen sönerna Tomas och Jan myndige, Dottern Catrina  gift med Cristoffer Mattsson i Hackransberget, Maria och Lisa omyndige _ Hwilka han med efterlefvande Enkan Maria Olsdotter samman aflat _ Boet uppgavs af förbemälte Enkan och sonen Thomas i följande ordning

 

Kommentar: Myntenheterna vid tiden är 1 Riksaler Banco= 48 skilling; 1 skilling = 12 runstycken

Viktsenheter: 1 skeppund (170 kg) = 20 lispund (8,5kg); 1 lispund = 20 skålpund (425 g);

 1 skålpund = 32 lod (13,3 g)

 

691

 

Banco

 

 

R

Sk

rst

 

1 stn silfverbägare  w 31/2 lod a 40 sk

2

44

-

 

 

 

 

1  -   fladt Tehnfat

1

24

-

 

 

 

 

1  -    do  mindre

-

40

-

 

 

 

 

1  -    do      do

 

36

-

 

 

 

 

1  -   Djupt  do

1

16

-

 

 

 

 

5      flata, 1 Djup Tentallreck

1

24

-

 

 

 

 

1  -  Tehnstopp

1

16

-

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _  Kopparkjettell, w 5 ? a 24 ssn

2

24

-

 

 

 

 

1 _   do    Kruka  w

1

16

-

 

 

 

 

1  _  do större Kåsa

1

-

-

 

 

 

 

2  _  do mindre skåhlar

-

32

-

 

 

 

 

1  _  do Kanna

 

32

-

 

 

 

 

1  _  do Brännvins Redskap w 1 ?

10

-

-

 

 

 

 

1  _  do fat

1

-

-

17

8

 

 

Transport

 

 

 

27

16

 

692

Transport

 

 

 

27

16

 

 

1  _  Mässingskjettel, v. 3 ½ ? a 32 ssn

2

16

-

 

 

 

 

1  _  do Bägare

-

16

-

 

 

 

 

1  _  Ljusstake

-

16

-

3

 

 

 

1  _  Bläckstopp

-

12

-

 

 

 

 

2ne _ Trattar

-

12

-

 

 

 

 

1 qwarter,  1 Ljusstake

-

8

-

 

 

 

 

3ne  Grytlock

 

36

-

 

 

 

 

3 stekpannor

1

-

-

 

 

 

 

1 _ Långpanna

-

12

-

2

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _  9 Kannor Gryta gb

1

16

-

 

 

 

 

1  _  6 Kans       do

1

-

-

 

 

 

 

2  _  3 Kannor

1

8

-

 

 

 

 

1  _  gb skaftpanna

 

4

 

 

 

 

 

3ne _ Jern kaser

-

24

-

4

4?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  _  Jernspett

 

24

-

 

 

 

 

2  _  åckerhacker

 

8

-

 

 

 

 

23  _ stn Liar

2

40

-

 

 

 

 

6  _  skifver

-

36

-

 

 

 

 

3  _  skofler

-

24

-

 

 

 

 

6     Harker

-

18

-

 

 

 

 

1.  _  Kohlfat

-

4

-

 

 

 

 

1_   Brandkrok

-

4

-

 

 

 

 

2  _  Eldgaffler,   1. p: Grytkrokar

-

8

-

6

22

-

 

3  _  Huggyxer,  1. Tälgbila,  1. Handyx

1

-

-

 

 

 

 

Transport

 

 

 

43

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Transport

-

-

-

43

26

 

 

7 stn Handskjär?

-

8

-

 

 

 

 

1  _  Bettsman

-

24

-

 

 

 

 

1  _  slipsten     Med Jernvef

2

-

 

 

 

 

 

1  _   do   Mindre  med    do

-

24

-

 

 

 

 

1  _  do         do     utan    vef

-

8

-

 

 

 

 

3ne  Bjäller

 

24

-

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   _  gb  Porvelainstallrecker

 

16

-

 

 

 

 

1  _              do         såsskåhl 

-

4

-

 

 

 

 

2  _  Kanbuteljer

-

32

-

 

 

 

 

2  _  do     spruckna

 

4

-

 

 

 

 

2  _  Piuttbuteljer  (????)

-

4

-

 

 

 

 

1  _  glasburk    ---    1 qvarters flaska

-

8

-

 

 

 

 

1  _  Carafin,   2 supglas

 

8

-

 

 

 

 

5  _  stenfat

-

16

-

1

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  _  Trådskåhler

 

16

 

 

 

 

 

2  _   do    Mindre

 

8

-

 

 

 

 

6  _   do   flata fat

 

12

-

 

 

 

 

24 _  do  Tallrecker

-

24

-

 

 

 

 

1  _  Bläcklyckta

-

8

-

 

 

 

 

1  _  Förningskorg  2 Brödkorgar

 

24

-

 

 

 

 

5  _  ystkorgar

-

4

-

 

 

 

 

6  _  Trädskedar,   1 do af Jern

 

4

-

 

 

 

 

3  _   do slefvar,  1  kakmått

 

8

-

 

 

 

 

1  _  do Kosa,   1 Brödknäck m: pick

 

4

-

2

16

 

 

Transport

 

 

 

51

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

694

Transport

 

 

 

51

34

 

 

1  _  Baktråg,   2 mindre tråg

 

24

-

 

 

 

 

2  _  2 Handsåger,   2 Höfler

 

24

-

 

 

 

 

3  _  Hänglås,  1 Liusstake af tråd

 

16

-

 

 

 

 

1  _  skrädersax,  1 ullsax,  1 skjägsax

 

24

-

1

4?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  _ Barkkar

1

16

-

 

 

 

 

1  -  Mindre kar

1

40

-

 

 

 

 

1  _ do          do

 

16

-

 

 

 

 

4  _  Tinor

2

-

-

 

 

 

 

2  _  gb Drickstunnor

1

-

-

 

 

 

 

2  _  Vattensåer

-

16

-

 

 

 

 

2  _  sämre do

 

8

-

 

 

 

 

6  _  ämbar           1 span

 

8

-

 

 

 

 

25 _ Mjölkbunker

2

4

-

 

 

 

 

2   _  Lockbyttor,   3 smärre do

 

32

-

 

 

 

 

4  _  Kullbyttor

 

12

-

 

 

 

 

4  _  skogsflaskor

-

18

 

 

 

 

 

5  _  gb    do

 

5

-

 

 

 

 

1  _  Thierna,  1 stopp,  1 Mjölksil

 

24

-

 

 

 

 

15  _  spillträd,   1 ??tunna

1

-

-

11

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  _  Wäfstohl

1

32

-

 

 

 

 

1  _  Rännv??    1 Harfv??

 

16

-

 

 

 

 

8  _  Näfskedar,  1 kndn,  2 skaftgånger

1

82

 

 

 

 

 

1  _  Wäfspännare,   7 skakler

-

24

-

 

 

 

 

2  _  ??ummer,  1 Häckla

 

12

 

 

 

 

 

1  _  spinrock,  2 p. kadrar

1

-

-

5

20

 

 

Transport

 

 

 

70

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

695

Transport

 

 

 

70

33

 

 

1 stn gl Bibell

1

16

-

 

 

 

 

1  _  Bok Ekmans D??

 

32

-

 

 

 

 

1  _  Lagnok       1 d??rätt

 

26

-

 

 

 

 

1  _  Bokhylla

-

12

-

 

 

 

 

1  _ /8ling    1. kappa?

 

12

-

 

 

 

P 2.8

1  _  Härdsåll      1 Kastskofvell

 

4

-

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 åksläde gammal

-

24

-

 

 

 

 

1  _ kolsläde

1

-

-

 

 

 

 

2  _  kohlrysstyg,  1 do ??

2

-

-

 

 

 

 

1  _  Gödsell rysstyg,  1 do släde

-

16

-

 

 

 

 

1  _ ståckkjälk,   1 Dragkjälk

 

16

-

 

 

 

 

1  _  Gödsellkjärr,  1 skuskjärr

1

16

-

 

 

 

 

2  _  Wändploger,  1 finnsplog? gl

2

-

-

 

 

 

 

1  _  åckerharf,  3 p. skackler

 

24

-

 

 

 

 

2   p. finna skackler

 

8

 

 

 

 

 

2  _  arbetsseler

2

16

 

 

 

 

 

1  _  kolfat

1

-

-

11

24

 

 

1  _  smedbälg,  1 ??    1 do släd

2

16

-

 

 

 

 

1  _  Tång   2 Hamrar,  2 nagelltorner

-

16

-

 

 

 

 

1  _  skotyg,  1 skrapa,   1 Hästtäck

-

24

-

 

 

 

 

4  _  Lindsäcker,  1 skindsäck,  1 pose

1

-

-

 

 

 

 

1  _  Matsäck,  2 Näfversäckar

 

24

-

 

 

 

 

1  _  Hus_näfver,  2 mindre Nafver

 

12

-

 

 

 

 

1  _  sticksåg,    1 skofve

 

8

-

 

 

 

 

1  _  Kjärburk,  1 do ämbar

 

12

-

5

16

 

 

Transport

 

 

 

89

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

696

Transport

 

 

 

89

31

 

 

1  _  Kählho  m Hack

 

4

-

 

 

 

 

1  _  Linbråka,  2. sjäcklar

-

8

-

 

 

 

 

2ne Bord _ sämre

-

24

-

 

 

 

 

2  _  gl  ??

 

16

 

 

 

 

 

1  _  färsask,   1 Kullspets_Låda

-

24

-

 

 

 

 

1  _  Dahlskåp  målat

4

-

-

 

 

 

 

1  _  Matskåp     do

2

-

-

 

 

 

 

1  _  Mindre       do

 

32

-

 

 

 

 

3  _  ståndsängar    omålad

1

16

-

 

 

 

 

2  _  soffor                do

1

16

-

 

 

 

 

3  _  säten

 

4

-

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. fjäderdyna                       13 ½ skp     a 20

5

30

-

 

 

 

 

1.     do                                 10               a 20

4

8

-

 

 

 

 

1.     do                                  10               a 20

4

8

-

 

 

 

 

1.  Klädd fårskinnnsfäll

3

24

-

 

 

 

 

1. Oklädd     do

2

-

 

 

 

 

1    Do           do

1

16

-

 

 

 

 

1. Klädd        do

2

-

 

 

 

 

1.   Do           do

1

16

-

 

 

 

 

3.   gl  fårskinnsfällar

1

24

-

 

 

 

 

1. Ny Kalfskinnsfäll oklädd

1

-

 

 

 

 

2. gl fårskinnsfäll

1

-

 

 

 

 

1. Kalfskinnsdyna

24

-

 

 

 

 

5. Lakan

3

16

-

 

 

 

 

6. fåskinn         oberedda

1

24

-

 

 

 

 

7. Kalfskinna         do

1

8

-

 

 

 

 

1. Torkad qvighud do

1

16

-

 

 

 

 

1. Litet Bockskinn

24

-

35

46

 

 

Transport

 

 

 

136

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Transport

 

 

 

136

29

 

 

1. Klädes Råck

4

-

-

 

 

 

 

1. Wallmans Råck

3

-

 

 

 

 

1.          Do

1

16

-

 

 

 

 

1. grå Tröja as wallman

16

-

 

 

 

 

1. Svart underklädning

1

24

-

 

 

 

 

1. Blå -           do

1

24

-

 

 

 

 

1.  do            sämre

1

-

 

 

 

 

1. par Skinn Böxor

1

32

-

 

 

 

 

1. Bomullstygs väst

24

-

 

 

 

 

1. Hvardagsväst    1.par Snösockor

32

-

 

 

 

 

6. Linnetyg

4

-

 

 

 

 

1. Hatt    2 par Strumpor

1

16

-

 

 

 

 

2 par Skor

1

16

-

 

 

 

 

2. Spanskrör           2 Halsdukar

1

-

 

 

 

 

1. Trindmössa

4

-

 

 

 

 

2 par ullvantar

24

-

 

 

 

 

1. Sängtäcke

1

-

 

 

 

 

1. H??täcke

 

24

-

25

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stokreatur i 5te året

60

-

 

 

 

 

1. Ko Fagerlinna

17

-

 

 

 

 

1. do  Lillgås

17

-

 

 

 

 

1. do  Bogås

17

-

 

 

 

 

1. do Nygås

17

24

-

 

 

 

 

1. do Välkomma

16

-

 

 

 

 

1. do Rödgulla

18

-

 

 

 

 

1. do Stjerna

16

-

 

 

 

 

Transport

178

24

-

161

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698

Transport

178

24

-

161

41

 

 

1. Tjur  _  3 år  gl

15

-

 

 

 

 

1  do         2 år  do

12

-

 

 

 

 

1. qviga Blomkinna

8

-

 

 

 

 

1.  do  Rödlinna

6

-

 

 

 

 

1. Liten Tjurkalf

2

-

 

 

 

 

1. Qvig kalf

2

-

 

 

 

 

9. får vinterfödda   1  a 2 Rdr

18

-

 

 

 

 

1. Gumse  do

1

24

-

 

 

 

 

7. Lammungar

4

32

-

 

 

 

 

6. Getter

10

-

 

 

 

 

4. Killingar

3

-

 

 

 

 

1. Risbit Bock

1

32

-

 

 

 

 

1. Tre års Bock

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mjölkar     1. Saltkar

4

-

 

 

 

 

1. Handduk

8

-

264

28

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boets fordran

 

 

 

 

 

 

 

Af Gustafsströms Bruk enligt uppgord särskildt motbok för Egendoms Lösen

1098

14

9

1098

14

9

 

10 Tr Wårsäd                                  a 3:16

33

16

-

 

 

 

 

¾ Tr Råg                                         a  2 Rdr

6

-

 

 

 

 

15 Tr Potatis                                    a  1:32

25

-

-

 

 

 

 

1 ¾ ?? Råg utsådt på fall med inberäknad arbetslön medelst Såning och stängning m:m

5

-

69

16

-

 

Ofors Qvarndel  1/12 del

 

 

 

5

16

-

 

9. stigar kohl i skogen  20 s

 

 

 

3

36

-

 

1 ½ Långvedar fält i skogen

 

 

 

-

36

-

 

1 Väggur med foderal

 

 

 

3

16

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1607

11

9

699

 

 

 

 

 

 

 

 

Husets skuld

 

 

 

 

 

 

 

till Gustafsströms Bruks enl motbok

8

37

6

 

 

 

 

till Liljendals Bruk enl  do

10

1

5

 

 

 

 

Diverse kronalltl för 1 ½ år tills dato

24

-

 

 

 

 

Knecktevacans afgått för ½ år

1

16

2

 

 

 

 

Graföhls omkostnad

18

37

4

 

 

 

 

Lägerstad till Pastor Bengtsson

10

-

 

 

 

 

till Thomas Nilsson i Lönnhöjden enl reverss

50

-

 

 

 

 

Ränta å do för 4 ½ år

13

24

-

 

 

 

 

Wästgöthen Sven Andersson

4

-

 

 

 

 

1/8dels ??

2

1

6

 

 

 

 

Boupptecknings arfvode

2

-

 

 

 

 

Charta Sigillata mm

6

-

 

 

 

 

Jan Nilsson dess fordran

50

-

200

21

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boets behållning

 

 

 

1406

37

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdr Bco

 

 

 

1607

11

9

 

Tillbaka