Välkommen!

Detta är min hemsida, som än huvudsakligen innehåller resultatet av min släktforskning från vintern 2009 och framåt.


Under hösten 2010 tillkom en del fotografier och tidningsurklipp med släktanknytning, delvis med hjälp av vänliga släktingar, delvis från eget arvegods. Jag försöker utveckla sidan efterhand med nya inslag och av och till med en ny uppdatering från släktdatabasen.

Jag försöker alltid informera på bloggen om nya inslag på hemsidan. Hör av dig om du vill ha ett automatiskt mejlmeddelande när det publicerats något nytt på bloggen.


Jag vill gärna ha synpunkter och kommentarer, rättelser och tillägg eller vad det vara må rörande min hemsida och blog, eller bara ditt namn. Det skulle var mycket trevligt att veta vilka som besöker hemsidan. Klicka bara på mejladressen nedan:

torgny.laas@telia.com eller ring

018 35 58 56

070 524 81 18

Mig själv

Så här såg jag ut då jag pensionerade mig sommaren 2007